Мовленевий етикет лікаря - OXFORDST.RU

Мовленевий етикет лікаря

Реферат: Мовленевий етикет лікаря

Реферат на тему:

Мовленевий етикет лікаря

1. Поняття про мовленевий етикет.

2. Функції мовленевого етикету.

3. Мовленевий етикет лікаря.

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності. Такі стійкі формули спілкування, або стереотипи спілкування є типовими, повторюваними конструкціями, що вживаються у високочастотних побутових ситуаціях. Тобто, набір типізованих частотних ситуацій призводить до появи набору мовленнєвих засобів, що обслуговують такі ситуації. Ступінь стандартизації одиниці знаходиться у прямій залежності від частотності її вживання.

Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: «Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини»1.

Мовленнєвий етикет, як соціально-лінгвістичне явище детермінований з функціонального боку, тобто в основі його виділення лежать спеціалізовані функції. Формановська Н. І.2 нараховує їх близько шести.

Перша з них контактна (фатична) функція — встановлення, збереження чи закріплення, підтримуваних зв’язків і стосунків, індивідуальних чи соціально-масових. Поняття «контактна функція» однаково стосується усіх тематичних груп одиниць мовленнєвого етикету, бо навіть прощаючись, ми встановлюємо можливість подальшого контакту.

Функція ввічливості (конотативна) — пов’язана з проявами ввічливого поводження членів колективу один з одним.

Регулююча функція (регулятивна) — теж стосується усіх проявів мовленнєвого етикету, бо вибір певної форми при встановленні контакту регулює характер стосунків адресата і адресанта.

Функція впливу (імперативна, волюнтативна) — передбачає реакцію співбесідника — вербальну, жестову, діяльнісну.

Функція звертальна (апелятивна) — тісно пов’язана з імперативною, бо привернути увагу, означає здійснити вплив на співбесідника.

Емоційно-експресивна (емотивна) функція — є факультативною функцією, оскільки вона властива не усім одиницям мовленнєвого етикету.

Усі функції мовленнєвого етикету існують на основі комунікативної функції мови.

Як і всякий етикет, лікарський має потребу у зводі твердих правил. Це було зрозуміло ще найпершим світським лікарям — асклепиадам, нащадкам легендарного Асклепія. Клятва, що лише умовно називається Гіппократовой, іде коріннями в давнину, пізніше вона була оформлена як документ і містила п’ять основних вимог до лікаря, які, як «Отче наш», за всіх часів повинен був відчути кожен майбутній лікар — зобов’язання молодого лікаря відносно вчителя-майстра; заборона розголошення лікарської таємниці; дій, що можуть заподіяти моральний або фізичний збиток хворому або його родичам; відданість професії; колегіальність в інтересах хворого. Цікаво, що в різних країнах антична клятва із практично незмінної протягом 17 століть. (Перетерпівши, тільки в нас у країні декілька «редакцій», вона лише називалася по-різному — «Факультетську обіцянку» у дореволюційній Росії, «Присяга радянського лікаря» — пізніше.)

По визнанню професора Зої Геннадієвни Бондарєвої, завідувача кафедрою невідкладної терапії, декана факультету вдосконалення лікарів Новосибірського медінституту, — останні з могікан, що володіють мистецтвом спілкування із хворим — це лікарі старої школи. Ті, що сьогодні приходять їм на зміну, на жаль, до цього не готові. По думці Зої Бондарєвої, лікар належить до елітарної частини суспільства й апріорі повинен бути інтелігентною, вихованою людиною. Почасти ці якості визначаються родоводу. Споконвічно вибраність лікаря складалася в клановості й сімейності, династійности цього цеху. Те, що відбувається зараз, мало відповідає тому, як повинно бути. «Я висловлю думку, що комусь здасться крамольною, — продовжує професор Бондарєва, — серед майбутніх лікарів великий відсоток студентів із сільської місцевості, вони й становлять основну масу лікарів, що, на мій погляд, не поліпшує її якості. Взяти елітарне англійське суспільство, — тільки англійські лікарі, єдині у світі, всі як один перестали курити!»

Прав у хворих багато (вони не мають права лише вимагати неможливого). Однак погано те,що зі словосполучення «хвора людина» непомітно пропадає слово «людина» — суб’єкт, а ознака суб’єкта стає визначальною, — іменником. Ці семантичні перетворення повною мірою відбивають зміни, що відбуваються відносно суб’єкта. Може бути, у новій якості він, «маючи право на все», губить лише лінгвістичне право називатися людиною?

Знайома звернулася до дерматолога зі скаргою на червоні плями, їй авторитетно заявили: «Це сифіліс. Здавайте кров». Із приятелькою в коридорі стало погано. У лабораторії вона впала на стілець, але їй популярно пояснили, що у венерологів жарт такий.

Майже кожній жінці приходилось чути від лікаря : «Нічого страшного. Ерозія — це предрак». І читати розвішані майже в кожній консультації пам’ятки аналогічного змісту.

У цих курйозних й не дуже ситуаціях, перелік яких може продовжити кожний, відсутній деонтологический зміст, навіть якщо вірний діагноз буде поставлений, аналіз проведений, операція виконана успішно. «Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу», — проказував колись Сократ.

Професор Андрій Дмитрович Куімов , завідувач кафедрою факультетської терапії НДМІ, захищаючи права лікарів, що часто бувають беззахисними від агресії родичів важких пацієнтів, що виписалися з поліпшенням і скарги, що строчить, на доктора, що забув привітатися, все-таки наполягає на своєму: слово «вбиває», слово лікує й калічить.

— Є професії, де лікарі, за принципом зворотного зв’язку з пацієнтами, заражені бездушшям. Травматологи — на жаль, грубі, як правило. У венерологів — свої риси характеру. Деонтологія адже припускає свої етичні норми в психіатрії, онкології, дерматовенерологии, акушерстві, педіатрії.

Лікареві необхідно вміти будувати діалог. Щоб одержати зрозумілу відповідь від пацієнта, направити процес передачі інформації в потрібне русло, перехопити й удержати ініціативу в бесіді, активізувати увага пацієнта, зробити спілкування більш ефективним, треба знати техніку постановки питань і техніку відповідей на них. Шляхом свідомого використання різного типу питань сучасний лікар повинен уміти «розговорити» мовчазного, закритого пацієнта й у той же час повинен уміти вчасно зупинити занадто говіркий хворого.

Лікар повинен уміти не тільки говорити, але й слухати. Уміння слухати є одним з головних показників риторичної культури, воно особливо важливо для лікаря, оскільки одним з найважливіших принципів роботи медичного робітника повинно бути виняткова увага до пацієнта.

Лікар повинен уміти володіти певними формулами мови, щоб коректно реалізувати різні інтенції: вітання, подяки, співчуття, прохання, відмови й т.п.

Лікар повинен уміти використати весь багатий потенціал лінгвістичних засобів впливу, наявних в українській і російській мовах.

Лікар повинен володіти нормами мовного етикету, основу якого є категорія ввічливості.

Лікар повинен володіти паралінгвістичними засобами й прийомами такими, як: сила голосу, темп, мелодика, пауза й т.п.,- щоб уміти показати своє небайдуже відношення до хворої людини, уміти виразити своїм голосом співчуття, співучасть і т.п. у процесі спілкування.

Лікар повинен уміти мати поняття про невербальні засоби спілкування таких, як: поза, жест, погляд, дистанція, маніпуляція із предметами. Він повинен уміти інтерпретувати невербальні засоби спілкування, щоб зрозуміти те, що пацієнт не хоче або не може виразити вербально.

Лікар повинен володіти системою норм російської й української літературної мови, оскільки рівень довіри до професійних якостей лікаря, що допускає помилки в усній або письмовій мові, різко знижується.

Таким чином, можна констатувати величезну роль риторики й культури мови в підготовці сучасних медиків.

Використана література:

· Стельмахович М. Г. Мовний етикет // Культура слова. — К., 1981. — вип. 20.

· Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Понамарева. – К., 1997.

· Іванова Е.Н. Ефективне спілкування і конфлікти., С-Пб., 1997.

· Митителло В.Л. Етика й етикет ділової людини. — Самара, 1992.

· Назаров В.Н., Мелешко Е.Д., Етика: словник афоризмів і виречень., М., 1999

· Шмідт Р. Мистецтво спілкування. — М., 1992 .

Реферат: Мовленевий етикет лікаря

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності. Такі стійкі формули спілкування, або стереотипи спілкування є типовими, повторюваними конструкціями, що вживаються у високочастотних побутових ситуаціях. Тобто, набір типізованих частотних ситуацій призводить до появи набору мовленнєвих засобів, що обслуговують такі ситуації. Ступінь стандартизації одиниці знаходиться у прямій залежності від частотності її вживання.

Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: «Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини»

Безкоштовно скачати реферат «Мовленевий етикет лікаря» в повному обсязі

Пошук рефератів за алфавітом

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Є
 • Ж
 • З
 • И
 • І
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ю
 • Я

2. Реферат: Множественность миров и проблема их обитаемости
К настоящему времени известен только один очаг жизни и разума – планета Земля. Однако нельзя однозначно утверждать, что среди многих миллиардов звезд условия зарождения живой матер.

3. Реферат: Множество натуральных чисел
Число — важнейшее понятие математики. Потребовалось несколько тысячелетий, чтобы это понятие приобрело форму, которая в настоящий момент признается удовлетворительной подавляющим б.

Читайте также  Инвестиции в недвижимость 2

4. Реферат: Множество чисел
Развитие счета шло параллельно с изменением в психологическом восприятии понятия «много». Вначале было «один, два, много» или «один, два, три, много», но постепенно граница отодвиг.

5. Реферат: Мобильный интернет
4G — четвёртое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. К четвёртому поколению относятся технологии, .

6. Реферат: Мова віршова й прозова
Твори художньої літератури за особливостями організації поетичної мови поділяються на прозові і віршові. Вони мають свої особливості й закономірності. Вживання їх не є явищем довіл.

7. Реферат: Мова жестів
Невербальні спілкування це любі рухи тіла, що свідчать про внутрішній стан і відношення партнерів один до одного. За допомогою жестів спілкування більше доступне і запевняюче. Неве.

8. Реферат: Мова запитів SQL
SQL є стандартною мовою для роботи з реляційними БД і в даний час підтримується всіма продуктами представленими на ринку. Її було розроблено в компанії ІВМ на початку 70-х років. П.

9. Реферат: Мова як джерело відомостей про історію слов’ян
Виникненню писемності у східних слов’ян сприяло два головних чинники; 1) поява держави; 2) проникнення здавна на східнослов’янські території християнства, яке було тісно пов’язане .

10. Реферат: Мова – це характер і духовна могутність народу
У давнину увагу багатьох народів привертало запитання: чия мова найдавніша? Адже найдавніша мова належить і найдавнішому народові. А який народ не хотів би собі такої честі ? вваж.

12. Реферат: Мовний дискурс
Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. У пе.

13. Реферат: Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення
Від найдавніших часів мова супроводжує людину на всіх етапах її життя. Власне без мови не існувало б людини як розумної істоти, адже всі проблеми свого життя від найпростіших побут.

14. Реферат: Мовний і етнічний склад населення
Етнічний склад населення України впродовж XX століття зазнав істотних змін лише серед національних меншин. Значно скоротились найбільш представницькі в минулому в Україні — єврейсь.

15. Реферат: Мовні питання в українських конституціях
Низка статей містить вимогу щодо обов’язкового володіння державною мовою кандидатами на посади Президента України (ст. 103), професійних суддів (ст. 127) та суддів Конституційного .

16. Реферат: Мовно-культурне поле Східної України
Це найважливіший фактор консолідації суспільства і найбільш стійкий в часі (на сторіччя), потужний і всеохопний чинник соціальної, політичної та культурної інтеґрації. Слід констат.

17. Реферат: Модальні групи (структурні властивості)
Різноманітні дослідження багатьох математиків [3-4] присвячені вивченню зв’язків між будовою групи G і будовою решітки її підгруп LG. Встановлено, що будова цієї решітки суттєв.

18. Реферат: Модели Вселенной
Представление об открытых системах, введенное неклассической термодинамикой, явилось основой для утверждения в современном естествознании эволюционного взгляда на мир. Хотя отдельн.

19. Реферат: Модели киберпреступлений
В настоящее время не существует сколько-нибудь обобщенных данных для формирования понятий основных элементов характеристики киберпреступлений. Все еще не существует четкого определ.

20. Реферат: Моделі побудови інформаційного суспільства різних регіонів світу
Сьогодні практично всі країни світу зрозуміли, що ІС є не примарним майбутнім, а цілком реальним теперішнім. І якщо не жити в ньому і за його законами, то можна взагалі відійти.

21. Реферат: Моделі утворення комп’ютерних термінів англійської мови та їх переклад українською
Термінологічна система галузі інформаційних технологій належить до наймолодших систем, оскільки виникла наприкінці 20 сторіччя разом з виникненням і розвитком комп’ютерних та інфор.

Білет 52. Мовленнєвий етикет лікарів, фармацевтів

Лікареві необхідно вміти будувати діалог. Щоб одержати зрозумілу відповідь від пацієнта, направити процес передачі інформації в потрібне русло, перехопити й удержати ініціативу в бесіді, активізувати увага пацієнта, зробити спілкування більш ефективним, треба знати техніку постановки питань і техніку відповідей на них. Шляхом свідомого використання різного типу питань сучасний лікар повинен уміти «розговорити» мовчазного, закритого пацієнта й у той же час повинен уміти вчасно зупинити занадто говіркий хворого.

Лікар повинен уміти не тільки говорити, але й слухати. Уміння слухати є одним з головних показників риторичної культури, оскільки одним з найважливіших принципів роботи медробітника повинно бути виняткова увага до пацієнта. Лікар повинен уміти володіти певними формулами мови. Лікар повинен уміти використати весь багатий потенціал лінгвістичних засобів впливу.

Лікар повинен володіти нормами мовного етикету, основою якого є категорія ввічливості.

Лікар повинен уміти мати поняття про невербальні засоби спілкування таких, як: поза, жест, погляд, дистанція, маніпуляція із предметами. Він повинен уміти інтерпретувати невербальні засоби спілкування, щоб зрозуміти те, що пацієнт не хоче або не може виразити вербально.

Таким чином, можна констатувати величезну роль риторики й культури мови в підготовці сучасних медиків.

Білет 53. Лікарі-письменники: діяльність і творчість

Степан Васильович Руданський – визначна й трагічна постать в історії української культури. Здібний стипендіат Петербурзької медично-хірургічної академії, лікар, що безкоштовно лікував бідняків і завжди був їхнім заступником, чоловік, який мужньо протистояв власній хворобі, смілива людина. Він рішуче викривав махінації чиновників, зокрема, під час епідемії холери. Демократ, котрий бачив усі несправедливості та бажав поліпшити долю народу.

Талановитий український поет, який поєднав у творчості і романтичні, і гостро-соціальні, і фольклорно-гумористичні мотиви, але став відомим тільки по смерті.

Творчий розвиток Руданського-поета мав чітко визначені періоди: кам ‘янець-подільський – з 1851 по 1855 р., петербурзьский – з 1856 по 1861 р. та ялтинський – з 1862 по 1873 р. З кам ‘янець-подільським періодом зв ‘язується літературне початківство Руданського.Як і всі українські романтики, почав він з балад та романсів, на котрих бачимо виразні сліди захоплення поезією Метлинського, Костомарова,Жуковського, Пушкіна, Міцкевича, раннього Шевченка, а також польських романтиків Гощинського, Осташевського, Мальчевського. Петербурзький період найкоротший, зате найпліднійший – це час творчого розквіту поета. Нарешті, в ялтинський період Руданський визначився головним чином як перекладач.

Одним з письменників, які найбільшою мірою втілили у своїй творчості драматичні колізії епохи і мали найбільший вплив на формування художнього обличчя минулого століття, став Михайло Опанасович Булгаков. Він надає нового звучання реалістичним традиціям («Записки юного врача»), поглиблює психологізм, поєднуючи його з аналізом суспільної драми («Белая гвардия»), надає нового дихання гоголівській художній традиції, створює меніппею (тобто багатоплановий, багатожанровий твір) «Мастер и Маргарита», поєднавши в ньому романтичну, сатиричну, філософську, релігійну. містичну. сатиричну складові. Твори Булгакова перекладені на численні іноземні мови, багаторазово екранізувалися.

Михайло Опанасович Булгаков провів дитинство і молодість у Києві, закінчив медичний факультет Київського університету св. Володимира. Коли почалася перша світова війна ще студентом працював у військових шпиталях міста. Пізніше працював тут приватнопрактикуючим венерологом. Тему впливу цього етапу життя на творчість письменника неодноразово порушували вітчизняні й зарубіжні літературознавці. М.Павловський образно висловився так: «Булгаков макав свої пензлі в Київ, щоб йому не доводилось зображати». Ю.Віленський зібрав багатий матеріал про лікарські витоки художнього світу Майстра. Цей аналіз дає право, за висловом Ю.Щербака, стверджувати також, що «Булгаков макав свої пензлі в медицину, щоб йому не доводилось зображати».

Книги письменників-лікарів, присвячені своїй професійній сфері, складають своєрідний цикл, який відображає всю історію вітчизняної медицину ХХ сторіччя. Валер’ян Петрович Захаржевський почав вчитися на медичному факультеті Київського університтету ще до першої світової війни, у 1916 р. склав іспити за університетський курс, а в 1938 р. став кандидатом медичних наук. У 1941 р. вийшов його роман «Белый дом. Страницы из жизни одной клиники». Павло Єфимович Бейлін прийшов в українську літературу в 30-і роки повістями «Чотири операції», «Нариси з хірургії», «Людина живе раз». Випускник Київського медичного інституту, він і після другої світової війни, яку пройшов від Мценська до Берліна, працював у рідному місті, очолював велику лікарню. Його повісті, оповідання, есеї, об’єднані у книжку «Поговори со мною, доктор!» допомагають лікарям подивитись на себе очами хворих, і навпаки. «Записки польового хірурга» П.Є.Бейліна, роман-ділогія «Хирург Алексей Корепанов» Н.Д.Фогеля, повість «ППГ–2266» М.М.Амосова належать до найкращих і найправдивіших книг про військових медиків. Видатний хірург, засновник вітчизняної легеневої та серцевої хірургії, академік, нагороджений за наукові праці Ленінською премією, М.М.Амосов у своїх мемуарах так згадував про свій прихід до художньої літератури. Одного разу, восени 1962 року, після смерті під час операції хворої дівчинки, хірургові було не по собі. Цей стан виплився на папері. Рукопис справив враження на близьких та друзів. Микола Михайлович продовжив роботу. Книга «Мысли и сердце», події якої розгортаються в кардіологічній клініці, мала великий успіх і в нашій країні, і за кордоном.

Історично виникнення української літературної мови пов’язано перш за все з гумористикою. Гідним продовжувачем традицій І.Котляревського в українській прозі став Остап Вишня. Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко) народився 11 листопада 1899 р. в с.Грунь Охтирського району Сумської області в бідній селянській сім’ї. Закінчив Київську військово-фельдшерську школу (1907), десять років працював по спеціальності. 1 вересня 1917 р. поступив до Київського університету, але політичні події перервали навчання. Популярність гуморесок, фельєтонів Вишні, які увійшли до збірок «Діла небесні», «Репяшки», «Лицем до села», у 20-і роки, за спогадами сучасників, нема з чим порівняти. Через важкі випробування пройшов письменник. У 1933 р. він був заарештований та перебував у тюрмах та таборах до 1944 р. Звільнившись, у першій же гуморесці «Зенітка» Вишня всім своїм талантом приєднався до боротьби проти фашизму. Особливе місце в творчості Остапа Вишні посідає створений ним самим жанр – усмішка. У «Вишневих усмішках», «Мисливських усмішках» втілилось тонке відчуття письменником природи комічного в його глибинних, народних витоках. Окремими виданнями вийшло понад 150 його книжок.

Читайте также  Монголо-татарское нашествие и его последствия

Мовленевий етикет лікаря

Мовленевий етикет лiкаря

Реферат на тему:

Мовленевий етикет лiкаря

1. Поняття про мовленевий етикет.

2. Функцiї мовленевого етикету.

3. Мовленевий етикет лiкаря.

Пiд мовленнєвим етикетом розумiють мiкросистему нацiонально специфiчних стiйких формул спiлкування, прийнятих i приписаних суспiльством для встановлення контакту спiвбесiдникiв, пiдтримання спiлкування у певнiй тональностi. Такi стiйкi формули спiлкування, або стереотипи спiлкування є типовими, повторюваними конструкцiями, що вживаються у високочастотних побутових ситуацiях. Тобто, набiр типiзованих частотних ситуацiй призводить до появи набору мовленнєвих засобiв, що обслуговують такi ситуацiї. Ступiнь стандартизацiї одиницi знаходиться у прямiй залежностi вiд частотностi її вживання.

не може ефективно, з користю для себе i оточуючих здiйснювати процес спiлкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: «Не треба забувати, що будь-який, навiть найменший вiдступ вiд мовленнєвого етикету псує настрiй, вносить непорозумiння в людськi стосунки, а iнколи, навiть, калiчить душу i ранить серце людини»1.

Мовленнєвий етикет, як соцiально-лiнгвiстичне явище детермiнований з функцiонального боку, тобто в основi його видiлення лежать спецiалiзованi функцiї. Формановська Н. І. 2 нараховує їх близько шести.

Перша з них контактна (фатична) функцiя — встановлення, збереження чи закрiплення, пiдтримуваних зв’язкiв i стосункiв, iндивiдуальних чи соцiально-масових. Поняття «контактна функцiя» однаково стосується усiх тематичних груп одиниць мовленнєвого етикету, бо навiть прощаючись, ми встановлюємо можливiсть подальшого контакту.

Регулююча функцiя (регулятивна) — теж стосується усiх проявiв мовленнєвого етикету, бо вибiр певної форми при встановленнi контакту регулює характер стосункiв адресата i адресанта.

Емоцiйно-експресивна (емотивна) функцiя — є факультативною функцiєю, оскiльки вона властива не усiм одиницям мовленнєвого етикету.

Як i всякий етикет, лiкарський має потребу у зводi твердих правил. Це було зрозумiло ще найпершим свiтським лiкарям — асклепиадам, нащадкам легендарного Асклепiя. Клятва, що лише умовно називається Гiппократовой, iде корiннями в давнину, пiзнiше вона була оформлена як документ i мiстила п’ять основних вимог до лiкаря, якi, як «Отче наш», за всiх часiв повинен був вiдчути кожен майбутнiй лiкар — зобов’язання молодого лiкаря вiдносно вчителя-майстра; заборона розголошення лiкарської таємницi; дiй, що можуть заподiяти моральний або фiзичний збиток хворому або його родичам; вiдданiсть професiї; колегiальнiсть в iнтересах хворого. Цiкаво, що в рiзних країнах антична клятва iз практично незмiнної протягом 17 столiть. (Перетерпiвши, тiльки в нас у країнi декiлька «редакцiй», вона лише називалася по-рiзному — «Факультетську обiцянку» у дореволюцiйнiй Росiї, «Присяга радянського лiкаря» — пiзнiше.)

По визнанню професора Зої Геннадiєвни Бондарєвої, завiдувача кафедрою невiдкладної терапiї, декана факультету вдосконалення лiкарiв Новосибiрського медiнституту, — останнi з могiкан, що володiють мистецтвом спiлкування iз хворим — це лiкарi старої школи. Тi, що сьогоднi приходять їм на змiну, на жаль, до цього не готовi. По думцi Зої Бондарєвої, лiкар належить до елiтарної частини суспiльства й апрiорi повинен бути iнтелiгентною, вихованою людиною. Почасти цi якостi визначаються родоводу. Споконвiчно вибранiсть лiкаря складалася в клановостi й сiмейностi, династiйности цього цеху. Те, що вiдбувається зараз, мало вiдповiдає тому, як повинно бути. «Я висловлю думку, що комусь здасться крамольною, — продовжує професор Бондарєва, — серед майбутнiх лiкарiв великий вiдсоток студентiв iз сiльської мiсцевостi, вони й становлять основну масу лiкарiв, що, на мiй погляд, не полiпшує її якостi. Взяти елiтарне англiйське суспiльство, — тiльки англiйськi лiкарi, єдинi у свiтi, всi як один перестали курити!»

«хвора людина» непомiтно пропадає слово «людина» — суб’єкт, а ознака суб’єкта стає визначальною, — iменником. Цi семантичнi перетворення повною мiрою вiдбивають змiни, що вiдбуваються вiдносно суб’єкта. Може бути, у новiй якостi вiн, «маючи право на все», губить лише лiнгвiстичне право називатися людиною?

Знайома звернулася до дерматолога зi скаргою на червонi плями, їй авторитетно заявили: «Це сифiлiс. Здавайте кров». Із приятелькою в коридорi стало погано. У лабораторiї вона впала на стiлець, але їй популярно пояснили, що у венерологiв жарт такий.

Майже кожнiй жiнцi приходилось чути вiд лiкаря : «Нiчого страшного. Ерозiя — це предрак». І читати розвiшанi майже в кожнiй консультацiї пам’ятки аналогiчного змiсту.

У цих курйозних й не дуже ситуацiях, перелiк яких може продовжити кожний, вiдсутнiй деонтологический змiст, навiть якщо вiрний дiагноз буде поставлений, аналiз проведений, операцiя виконана успiшно. «Не можна лiкувати тiло, не лiкуючи душу», — проказував колись Сократ.

Професор Андрiй Дмитрович Куiмов , завiдувач кафедрою факультетської терапiї НДМІ, захищаючи права лiкарiв, що часто бувають беззахисними вiд агресiї родичiв важких пацiєнтiв, що виписалися з полiпшенням i скарги, що строчить, на доктора, що забув привiтатися, все-таки наполягає на своєму: слово «вбиває», слово лiкує й калiчить.

— Є професiї, де лiкарi, за принципом зворотного зв’язку з пацiєнтами, зараженi бездушшям. Травматологи — на жаль, грубi, як правило. У венерологiв — свої риси характеру. Деонтологiя адже припускає свої етичнi норми в психiатрiї, онкологiї, дерматовенерологии, акушерствi, педiатрiї.

Лiкаревi необхiдно вмiти будувати дiалог. Щоб одержати зрозумiлу вiдповiдь вiд пацiєнта, направити процес передачi iнформацiї в потрiбне русло, перехопити й удержати iнiцiативу в бесiдi, активiзувати увага пацiєнта, зробити спiлкування бiльш ефективним, треба знати технiку постановки питань i технiку вiдповiдей на них. Шляхом свiдомого використання рiзного типу питань сучасний лiкар повинен умiти «розговорити» мовчазного, закритого пацiєнта й у той же час повинен умiти вчасно зупинити занадто говiркий хворого.

Лiкар повинен умiти не тiльки говорити, але й слухати. Умiння слухати є одним з головних показникiв риторичної культури, воно особливо важливо для лiкаря, оскiльки одним з найважливiших принципiв роботи медичного робiтника повинно бути виняткова увага до пацiєнта.

Лiкар повинен умiти володiти певними формулами мови, щоб коректно реалiзувати рiзнi iнтенцiї: вiтання, подяки, спiвчуття, прохання, вiдмови й т. п.

Лiкар повинен умiти використати весь багатий потенцiал лiнгвiстичних засобiв впливу, наявних в українськiй i росiйськiй мовах.

Лiкар повинен володiти нормами мовного етикету, основу якого є категорiя ввiчливостi.

Лiкар повинен володiти паралiнгвiстичними засобами й прийомами такими, як: сила голосу, темп, мелодика, пауза й т. п.,- щоб умiти показати своє небайдуже вiдношення до хворої людини, умiти виразити своїм голосом спiвчуття, спiвучасть i т. п. у процесi спiлкування.

Лiкар повинен умiти мати поняття про невербальнi засоби спiлкування таких, як: поза, жест, погляд, дистанцiя, манiпуляцiя iз предметами. Вiн повинен умiти iнтерпретувати невербальнi засоби спiлкування, щоб зрозумiти те, що пацiєнт не хоче або не може виразити вербально.

Лiкар повинен володiти системою норм росiйської й української лiтературної мови, оскiльки рiвень довiри до професiйних якостей лiкаря, що допускає помилки в уснiй або письмовiй мовi, рiзко знижується.

Використана лiтература:

· Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Понамарева. – К., 1997.

· Митителло В. Л. Етика й етикет дiлової людини. — Самара, 1992.

· Назаров В. Н., Мелешко Е. Д., Етика: словник афоризмiв i виречень., М., 1999

· Шмiдт Р. Мистецтво спiлкування. — М., 1992.

Мовленневий етикет професійної діяльності лікаря

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 22:40, реферат

Краткое описание

Етикет — дуже велика і важлива частина загальнолюдської культури, моральності моралі, виробленої протягом багатьох віків життя всіма народами відповідно до їхніх представлень про добро, справедливість, людяність — в області моральної та матеріальної культури.
Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: «Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини»

Содержание

Вступ
1.Історія виникнення медичної етики
2.Поняття про мовленевий етикет лікаря
3.Етика взаємин у медичному колективі
4.Медична лексика
5.Культура мовлення лікаря – успіх у лікуванні
Висновки

Прикрепленные файлы: 1 файл

Реферат мой.doc

Мовленневий етикет професійної діяльності лікаря

1.Історія виникнення медичної етики

2.Поняття про мовленевий етикет лікаря

3.Етика взаємин у медичному колективі

5.Культура мовлення лікаря – успіх у лікуванні

Список використаної літератури

Етикет — дуже велика і важлива частина загальнолюдської культури, моральності моралі, виробленої протягом багатьох віків життя всіма народами відповідно до їхніх представлень про добро, справедливість, людяність — в області моральної та матеріальної культури.

Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: «Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини»

Лікування для медика завжди залишатиметься мистецтвом. І як мистецтво, вимагатиме від нього розвиненої уяви, інтуїції, гармонії розуму і серця. Ці якості допомагають обрати оптимальний шлях лікування, його стратегію й тактику. Слово лікаря є свідченням його милосердя, чуйності, загальної культури і освіченості.

Читайте также  Агрессивная интенсивная терапия

Історія виникнення медичної етики

У сучасній медицині область етичних питань позначається різноманітними термінами: «лікарська етика», «медична етика», «медична деонтологія», «біоетика», «біомедична етика», «сестринська етика». Пояснення значення цих термінів можна дати, лише хоча б коротко виклавши історію їхнього виникнення.

Ще за 1500 років до н.е. лікарі Древньої Індії давали фахову клятву. Для європейської медицини велике значення має етика старогрецького лікаря Гіппократа (460-370 рр. до н.е.), особливо його знаменита «Клятва».

Основні положення фахової медичної етики Гіппократа такі:

1) повага до життя («Я не дам нікому, хто просить в мене, смертельного засобу і не покажу шляху для здійснення поді¬бного задуму, точно так само я не вручу ніякій жінці абор¬тивного пессарія»);

2) заборона на заподіяння шкоди хворому («Я направлю режим хворих до їхньої вигоди, утримуючись від заподіяння всякої шкоди і кривди»);

3) повага до особистості хворого («У який би будинок я не ввійшов, я ввійду туди тільки для користі хворого, я буду да¬лекий від усього навмисного, несправедливого і згубного, особ¬ливо від любовних справ із жінками і чоловіками, вільними і рабами»);

4) лікарська таємниця («Що б при лікуванні, а також і без лікування я не побачив або не почув стосовно життя людського із того, чого не варто розголошувати, я замовкну про це, вважаючи подібні речі таємницею»);

5) повага до професії («Клянуся поважати того, хто на¬вчив мене лікарському мистецтву, нарівні з батьками . Чисто і непорочно буду я проводити своє життя і своє мистецтво»).

Початок сучасного етапу медичної етики пов’язаний з Другою світовою війною. Після війни світ дізнався про злочини фашистської антимедицини — «акціях евтаназії», недобровільних медичних експериментах на військовополонених і т.д. У 1947 р. у вироку американського трибуналу нацистським ліка¬рям був сформульований «Нюрнберзький кодекс» — свого роду етична абетка проведення медичних експериментів на людях. У цьому ж 1947р. виникла Всесвітня медична асоціація (ВМА) — міжнародна урядова організація лікарів, яка прийняла в 1948 р. «Женевську декларацію», що є сучасним аналогом «Клятви Гіппократа», а в 1949 р. — «Міжнародний кодекс медичної етики». Протягом півстоліття ВМА прийняла десятки етичних нормативних документів, які, по суті справи, і становлять сучасний зміст медичної етики, відображеної у вигляді суворо сформульованих норм (Декларацій, Заяв і т.д.).

Основними принципами медичної етики є:

— принцип гуманності, поваги людської гідності особистості;

— принцип поваги моральної автономії особистості;

Поняття про мовленевий етикет лікаря

Вирази мовного етикету, особливо привітання і звертання, якими починається кожна розмова, сприяють налагодженню контактів під час спілкування людей. Останнє є важливою психологічною проблемою нашого часу, оскільки успіх часто залежить не тільки від загального рівня здібностей, а й від мистецтва й техніки спілкування. За невміння спілкуватися людина розплачується не тільки поганим настроєм і щоденними неприємностями, а й своїм суспільним становищем, здоров’ям, стосунками з іншими людьми, включаючи найближчих.

Як і всякий етикет, лікарський має потребу у зводі твердих правил. Це було зрозуміло ще найпершим світським лікарям — асклепиадам, нащадкам легендарного Асклепія. Клятва, що лише умовно називається Гіппократовой, іде коріннями в давнину, пізніше вона була оформлена як документ і містила п’ять основних вимог до лікаря, які, як «Отче наш», за всіх часів повинен був відчути кожен майбутній лікар — зобов’язання молодого лікаря відносно вчителя-майстра; заборона розголошення лікарської таємниці; дій, що можуть заподіяти моральний або фізичний збиток хворому або його родичам; відданість професії; колегіальність в інтересах хворого.

З етичної точки зору поняття «медична таємниця» є: по-перше, підтвердженням принципу поваги до пацієнта, поваги його людської гідності, його законних прав, його особливого права на конфіденційність; по-друге, поширенням принципу неспричинення шкоди на всі сторони життєдіяльності, способу життя пацієнта, його добробуту, якому може завдати шкоди розголошення медичним працівником конфіденційної фахової інформації. На жаль, розголошення фахових таємниць часто відбувається через балакучість медиків. Тому вже зі студентських років майбутні медичні працівники повинні привчити себе до особливої моральної дисципліни в поводженні з фаховою інформацією.

Слово “врач” з’явилося в мові слов’ян в ХІ ст. і пов’язане з дієсловом “врать” у значенні “заговаривать, уговорить, говорить”. Звідси тлумачення слова “врач” як “утешителя, человека, умеющего заговаривать, действовать силой слова” . Лікар повинен у своїй роботі керуватися принципом: лікувати людину, а не хворобу. Слово лікаря покликане повернути тому, хто потребує, втрачену гармонію з оточуючим світом. Мистецтво слова має унікальні цілющі, пізнавальні, виховні можливості. Сфера його вжитку практично безмежна, оскільки воно не пов’язане з жодним конкретним органом відчуття, як скажімо, музика чи живопис.

Відомо чимало прикладів, коли лікарі-професіонали високого класу ставали і майстрами художнього слова. Софокл і Рабле, Шиллер і А.Конан-Дойль, А.Чехов і В.Вересаєв, М.Булгаков і А.Моравіа, М.Левицький, М.Ломоносов і К.Бернард, В.Коротич і Ю.Щерба. Усі ці письменники мали фах лікаря. Завдяки зверненню до літератури вони змогли узагальнити свій досвід, переконати читача в тому, наскільки наше здоров’я залежить від нас самих.

Лікареві необхідно вміти будувати діалог. Щоб одержати зрозумілу відповідь від пацієнта, направити процес передачі інформації в потрібне русло, перехопити й удержати ініціативу в бесіді, активізувати увага пацієнта, зробити спілкування більш ефективним, треба знати техніку постановки питань і техніку відповідей на них. Шляхом свідомого використання різного типу питань сучасний лікар повинен уміти «розговорити» мовчазного, закритого пацієнта й у той же час повинен уміти вчасно зупинити занадто говіркий хворого. Оскільки медична етика в різних країнах формується під сильним впливом національно-культурних традицій, не існує однозначної відповіді на запитання: чи слід говорити хворому правду про його стан, неминучість трагічного результату і т. ін.

Лікар повинен володіти паралінгвістичними засобами й прийомами такими, як: сила голосу, темп, мелодика, пауза й т.п.,- щоб уміти показати своє небайдуже відношення до хворої людини, уміти виразити своїм голосом співчуття, співучасть і т.п. у процесі спілкування.

Лікар повинен володіти системою норм російської й української літературної мови, оскільки рівень довіри до професійних якостей лікаря, що допускає помилки в усній або письмовій мові, різко знижується.

Таким чином, можна констатувати величезну роль риторики й культури мови в підготовці сучасних медиків

Етика взаємин у медичному колективі

Для середнього медичного працівника культура спілкування зі співробітниками в колективі — одне з необхідні умов високої ефективності праці, морального задоволення від нього.
Успіх лікування хворого, догляд за ним багато в чому визначається змістом і формою ділових взаємин середніх медичних працівників один з одним, лікарями, санітарками, керівниками установи.
Фельдшеру, акушерці, медичній сестрі, санітару легше працювати в дружному і споєному колективі зі здоровим психологічним кліматом, високою трудовою дисципліною, загальним прагненням виконувати службовий борг із максимальною віддачею сил, знань, досвіду.

Соціологи і психологи установили пряму залежність між моральним кліматом у колективі і продуктивністю праці, плинністю кадрів.
У гарному колективі робота створюється завдяки прагненню кожного допомогти іншому, виявити увагу до товариша по роботі, розділити з ним усі приємні і радісне, лиха і негоди.
Навпаки, якщо колектив конфліктує через постійні непорозуміння у взаєминах між його членами інтриг, сварок, неповаги один до одного, знижується ефективність праці колективу в цілому, якість роботи окремих співробітників. На жаль, у деяких медичних колективах ще не зжиті випадки брутальності, хамства, безцеремонності. Таким шляхом деякі люди прагнуть до самоствердження.

Порушники порядку, порушники морально- психологічного клімату в колективі повинні одержувати одностайну відсіч, а якщо це не допомагає, їх необхідно ізолювати від коллективу.

Людині легко і просто працювати в колективі, якщо він уміє поважати інших, з довірою і доброзичливістю відноситися до колег. А. П. Чехов у своєму щоденнику писав: «Яку насолоду поважати людини». Поважати інших — це значить вважатися з їхньою думкою і переконаннями, інтересами і нестатками, тобто бути уважним і чуйної до навколишнього людям, ввічливим і делікатний скромним і справедливої.

Поважне відношення медичних працівників один до одного виявляється насамперед у формі звертання. Не припустимою фамільярністю з боку лікаря виявляємо звертання до сестер, акушеркам, санітаркам по імені.
Нормою здорових взаємин медичних працівників один з одним є дбайливе відношення до авторитету — своєму і товаришів. Зовсім справедливий думка, що пацієнт і його родичі своє відношення медицині нерідко будують на основі спостережень за взаєминами між медичними працівниками.

В інтересах хворого нерідко необхідно колективне обговорення його стану і додаток спільних зусиль цілої групи медичних працівників. Якщо в медичного працівника виникають сумніву, непевність у правильності заходів щодо надання хворим допомоги, варто відкинути чи самовпевненість помилкову соромливість і звернутися за порадою до колег, насамперед до більш досвідчених і знаючих, і з їхньою допомогою перебороти виниклі труднощі.

Нетерпиме відношення до критики в середовищі медичних працівників свідчить про слабість виховної роботи в колективі.Тільки низьким рівнем суспільної свідомості, невимогливістю до себе можна пояснити поводження деяких лікарів і середніх медичних працівників, що сприймають критику як особисту образу. Однак у присутності хворих критика на адресу будь-якого медичного працівника неприпустима

Товариська критика змушує ретельно проаналізувати причини дефектів у своїй роботі, відмітити шлях їхнього усунення, зробити визначені висновки, підсилити самоконтроль.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: