Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва - OXFORDST.RU

Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Естетика у сучасному світі

«Естетика у сучасному світі» висвітлює найбільш важливі для естетики теми і проблеми, як наукового, мистецького так і суспільного характеру.

Поняття предмету мистецтва

Вступ
Мистецтво розгортається в образі реальності, джерелом і предметом дійсності, життя людини, яка виступає суб’єктом. Навколишній світ є об’єктом реалізації здатності формування людини і вищим матеріалізованим стає мистецьке формування. У просторі дух визначає спосіб і характер виявлення, реальність є естетичним тлом.

Живопис, збираючи негативні, так і позитивні прояви реальності в одне ціле, розкриває буття у формі художньо-образного реального в границях твору як духовного одного цілого. Наприклад , намальований пейзаж – анатомічна природна карта, а образ це те, що закарбувало в свідомості митця і набуває в пам’яті та уяві роздуми про тлінне, вічне, цінності життя, переживання, уособлюючи настрої, самостійної життєвості і ін. Зображення , що несуть у собі суб’єктивне, минуле і вічне, соціальне і природне у переживанні та баченні й об’єктивне. Кожного разу цей синтез дійсних уражень явищ світу, осмислені їх доцільною у собі матеріалу формування та життєвості, де образ жити буде в самостійному житті.

В уяві образи не пасивні, щодо буття в матеріалі пейзажу, а саме активно впливають на створенні доцільного і найбільш зручного для себе мистецького втілення. В баченні майстра свого діла вони постають як музичні образи, чи як живописні, чи як поетичні. Предмет мистецтва формується в постуванні історії й відображує рівень засвоювання людини стосунків з навколишнім світом , у внутрішню частину людських об’єднань, спрямованість на цінність людини та значення її життя.

Предмет мистецтва

Предмет полягає у розвитку історії та відображає рівень оволодіння людством, відносин з навколишнім середовищем, в людських об’єднаннях , цінності людей і сенс його життя і ін. . Тож предметом є реальність в її істотних проявах, що набуває образу в духовнім світі, виступає людським чином — у міру його людяності. Цілком справедливою є те, що реальність є предметом із застереженнями до змісту реальності набуває індивідуального образу.. Людство переживає за світ і формує образ, втілює свій образ у предметі небайдужості. Цей синтез новий і створює художню дійсність. Дійсність Одухотворена людиною. Наш світ, піднесений над випадковістю і плинністю. Він є незамінним джерелом самоусвідомлення людиною і світом як творчого початку життя.

Поняття “предмет мистецтва” потрібно розуміти весь багатий досвід стосунків людей зі всім світом як все складалося, об’єктивуючись у ціннісних уявленнях теоріях, ідеях, практичній діяльності. Здатність до одухотворення, створення художнього цілого — витвору мистецтва — зумовлюється формуюча ідея.. Життя “збирається ”, виявляються внутрішні стрижневі принципи і утримуються при чуттєвому багатстві образів у якомусь конкретному мистецтві.

Основую твору, його існування як художньої дійсності є матеріал складання та історичні вироблені засоби, які дозволили надавати життя предмету небайдужості в образах конкретного мистецтва. Історичний вироблений художній матеріал є не тільки засобом, а й гарантією життєвості художнього мистецтва як духовного неподіленого. Геній, якому під силу сформувати досконалі образи в уяві , може надавати їм реального життя і тільки застосувати художню мову. Своєю внутрішньою доцільністю і чіткістю і надає предмету обґрунтованої внутрішньої життєвості. Переконливість художнього твору залежить не ідеї, а не від предмета зображення, , що знаходить зрозуміле уособлювання у виражально-зображальних засобах та матеріалі мистецтва.

Проблема становлення предмета мистецтва

Розібратися в проблемі становлення предмету мистецтва і конкретизувати її, потрібно розглянути творіння відносин людей зі світом, як все відображено у мистецтві. В давніх цивілізаціях природа набута конкретизації, завдяки образам богів, що відображають людські якості і людські риси. Весь всесвіт був цілісним зі зобов’язаннями і взаємними зв’язками. Надані надприродні, божественні властивості природним сила зумовлювали необхідною ставлення людей до них у формі шанування і схиляння.

Природа в її цінностях, що безумовна але вона не важить як природа у наданих образах і де закріплюються відносини людини і зовнішні сили природи. У пізнанні її властивостей не зазнається якісних змін у відношенні, та конкретизується в осягненні цінностей ясної життєвості зовнішнього середовища в самоцінності, інакше як предмет гармонізації почуттів і розуму людини та предмета живлення.

Відношення міфологічного переходить на рівні естетичного і втілюються у художній образності мистецтва. Феномен, що простежується, можна привести наглядний приклад у ставлення людей до природи у Китайській культурі середньовіччя. Живопис, як класична традиція формується у IV ст. де відображається шанобливі і вдумливе ставлення до краси природи як джерелом внутрішнього доцільного та гармонійного в життєвості. Так китайський художник V ст Се Хе. у своїй роботі «Класифікація старого живопису», спирається на ранню традицію, вирізнив шість принципів для живопису, найважливішим з них вважають «рух життя, звучання духу”. Наступником Се Хе, був VIII ст. Ван Вей у своїй праці «Таємниці живопису» йде уточнення на понятті «дух», що стосується ландшафтного живопису, наголошування на необхідної передачі станів природи, а не тільки в описі краю. Філософські надра традиції набувають в праці кінця IX — початку X ст. Цзин Хао. у трактаті»Виправляння пензлем «.

Цзин Хао аналізує поняття «дух»,тим самим застосовуючи «принцип духу». Доводить, що живопис має призначення яке не вичерпується, щоб передавати правдиво стани природи. Навіть зображена краса не є закінченою метою. Призначенням живопису полягає в тім, що людина може осягнути всю істинну правду в речах, красу речей і досягти в мистецтві. Але застерігає «не приймай зовнішню красу за реальну, Той, хто хоче передати дух крізь зовнішню красу, втратить образ. Це буде кінець образу. Цзин Хао виробив пару основних принципів життєвості формує два основних принципи життєвості виду як передумови принцип ідеї» і «принцип духу».

Третій, де відбувається художнє формування митця «принцип пензля” це майстерність втулювати безпосередню у матерії дві ідеальних сутностей і так майстерно, щоб твір діставав вагомого в собі життя. Якщо розбиратися детальніше, потрібно приділити увагу на перші принципи, які пов’язані із відношенням до предмету небайдужості.

Мова йде про зображення предметів “звучання духу”. Наявне широке опанування духом зовнішнього світу чи як естетична його життєвість як само оцінна, що виражається у ставленні людей до неї. Воднораз присутня співвіднесеність природного життя з духовним світом людини. Він обумовлює здатність осягнути зовнішній світ у його головних виявах та надати їм відмінного життя в образах. Мистецькі уміння таким чином, є джерелом мистецького зв’язку світу з людиною.

Висновок
Отже, доходимо висновку: щоб не йшлося у художньому творі, який би жанр чи вид ми не обрали, його предметом завжди є людина, творча сутність , внутрішній світ та образ , який втілюється у чуттєві сприймані форми і визначається як предмет осмислення і переживання, як реальність, що цінна сама по собі. а отже, безпосередньо джерелом обміну людськими світами. В Мистецтві, кожен новий твір, є неповторним зі своєю особливістю, що покликаний засвідчити життя духу в безпосередній позиції через предмет небайдужості. В художньому мистецтві, кожен мистецький твір є неповторним , покликаний засвідченню життя духу в безпосередньому розкритті через предмети небайдужості. Безпосередньо через форму відношення до них відкривати рівень довершеності формуючого духу.
Засіб, яким зображують матеріал та предмет, має не довільний чи випадковий характер, а саме закономірний.. Наприклад, статичне внутрішнього світу людей, не індивідуалізований смисл об’єктивно обумовлює перевагу статичних скульптурах образів у ранніх культурах цивілізацій сходу.

Матеріал художньої сформованості зумовлено характером художнього втілення і ідеєю твору. Так, наприклад скульптура “Амур і Психея ” виконана митцем А. Канови передають почуття закоханих і отримали зрозуміле втілення у мармурі. Сенс і цінність життя людини визначають її естетичні якості їх мистецтва у границях того самого жанру чи виду мистецтва. Роль грає і матеріал, що призначений для того чи іншого виду зображення мистецтва. Як мармур, для скульптури “Амур і Психея ” Під промінням сонця, починає випромінювання ніби з самої середини. Мистецька довершеність зображеного переконливо відображує ідеї духовності людей. Міра, симетрія, ритміка, це гармонія людського тіла, що одухотворена досконалістю. Феномен одержав назву соматизм.

Список використаної літератури
1.Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма. — М.: Искусство, 1974.
2. Газнюк Л.М., Могильова С.В., М’яснікова Н.О., Салтан Н.М. Естетика: Навч. пос. — К.: Кондор, 2011. — 124 с
3.Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовой В.О. Естетика : Навч. посібник. За ред. В. О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с. – Бібліогр.: с. 202–205.
4.Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю. Естетика: Підручник заг. ред. Л. Т. Левчука К.: Центр учбової літератури, 2010. – 520 с.
5.Лосев А. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль, 1978.

Мистецтво – визначення, види, характеристика

Мистецтво – це образне осмислення навколишнього світу, процес або результат відображення внутрішнього або зовнішнього світу творця за допомогою художніх образів. Воно задовольняє потребу в сприйнятті світу в розвинених формах. Людина має унікальну здатність естетичного сприйняття, яке відбувається завдяки уяві.

Читайте также  Менеджер и его функции

Визначення

Існує безліч визначень поняття “мистецтво”:

 • це унікальна система духовного життя особистості і соціуму, яка є творчим відображенням реальності за допомогою унікальних художніх образів.
 • це особлива форма духовного і практичного освоєння світу.
 • це найвищий рівень майстерності людини в будь-якій справі (це може бути кухар, лікар, столяр і т.п.).

Спочатку саме останнє визначення використовувалося в суспільстві найчастіше. Потім поступово воно стало вживатися в основному для опису творчої діяльності, яка прагне показати і змінити світ за допомогою прекрасного. Однак слід враховувати, що для цього потрібно відмінне майстерність, так що первісний зміст, по суті, не втратив свого значення.

Основні предмети мистецтва: людина, суспільство, їх взаємовідносини. Мистецтво може існувати в певній формі – художньому творі. Це може бути картина, фільм, вірш, скульптура тощо Засобами вираження дійсності творця є специфічні об’єкти: слово допомагає творцям літератури, музиканти використовують звук, художники – колір, скульптура – обсяг. Мета мистецтва включає два аспекти:

 • художник прагне до самовираження;
 • глядач отримує задоволення від спостереження прекрасного.

Функції

Будучи найважливішою частиною життя суспільства, мистецтво виконує для нього ряд функцій:

 • естетична – формує смак до краси, здатність відрізнити прекрасне;
 • соціальна – маючи ідейний вплив на соціум, воно може перетворити реальність для нього;
 • компенсаторна – дає можливість людині відновити рівновагу в душі, позбутися від психологічних проблем, розслабитися;
 • гедоністична – людина отримує задоволення від мистецтва;
 • пізнавальна – дає шанс дізнатися реальність, проаналізувати її через художні образи;
 • прогностична – відмічено, що дуже часто мистецтво може передбачати майбутнє;
 • виховна – впливає на формування особистості.

Види мистецтва

Спочатку вся необхідність людини в прекрасному реалізовувалася через ритуальні танці. Таке мистецтво називається синкретичним. Згодом з цього дійства почали виділятися обмежені різновиди. Сьогодні їх дуже багато. Суспільство розвивається, змінює свій погляд на реальність, при цьому виникають нові види мистецтва.

Важливо! Видами мистецтва називають форми художнього відображення реальності, що склалися протягом історії і використовують для вибудовування образу певні кошти (звук, слово і т.п.).

Види мистецтва дуже багатогранні. Вони мають складні видові та жанрові розгалуження, які дають величезну різноманітність для творця і глядача:

 • Література – як головний інструмент використовує слово. Роди і жанри її різноманітні: драматичні, ліричні і епічні твори втілюються в формах комедії, трагедії і т.п.
 • Музика – виражається за допомогою звуку. Вона ділиться на вокальну та інструментальну. У музиці є безліч різноманітних жанрів: романс, соната, опера і т.п.
 • Танець – будується за допомогою рухів. Існує величезна різноманітність видів танців: народні, бальні, сучасні.
 • Живопис – оперує кольором. З її жанрів можна виділити пейзаж, натюрморт, портрет і ін.
 • Фотографія – фіксує зображення за допомогою сучасного обладнання (оптичного, цифрового і ін.) Жанри аналогічні живопису.
 • Театр реалізує певну дію через гру акторів. Розрізняють оперний, драматичний театри та ін.
 • Також існують такі види мистецтва, як цирк, архітектура, декоративно-прикладне, кіно, скульптура, естрада, графіка, радіомистецтво.

Класифікації

Всі види мистецтва діляться на образотворчі і необразотворчі (які відображають внутрішній світ творця (музика, танці, література). Деякі загальні риси різних мистецтв і їх відмінності дають можливість скласти певні класифікації, які засновані на ряді таких характеристик, як:

 • Скільки використовується коштів: прості (поезія) або складні (кіно).
 • За часом появи: традиційні (література) і нові (фотографія).
 • По можливості використання в побуті: прикладні (ті, що можна практично використовувати) або витончені (живопис).
 • Також існує безліч інших класифікацій за різними критеріями.

Ухвалою цілей мистецтва займаються теоретики протягом століть. Існує безліч визначень і концепцій, які акцентують увагу на різних фактах. Загалом всі цілі можна розділити на дві великі категорії: невмотивовані і мотивовані. Невмотивованими називають ті, що не вийде використовувати для досягнення конкретної іншої мети. До таких відносять:

 • прагнення до гармонії;
 • прагнення до загадковості (зв’язку із всесвітом);
 • реалізація уяви;
 • звернення до величезної аудиторії;
 • символічні.

Мотивовані мети – це такі, які автор спеціально ставить перед собою, приступаючи до творчості. До таких відносять:

 • спосіб комунікації, донесення інформації;
 • розвага;
 • політичні зміни;
 • психотерапія;
 • соціальний протест.

Використовуючи різні види і інструменти, мистецтво відображає певну сторону реальності, але всі разом вони створюють величезну прекрасну картину світу. Чим вище культурний розвиток особистості, тим сильніше в ній проявляється тяга до творчості або насолоді предметами мистецтва. Це один з основних ознак, який відрізняє нас від тварин. Мистецтво є основоположною частиною духовного життя соціуму, його формою пізнання і відображення навколишнього світу. За потенціалом зміни світу мистецтво стоїть нарівні з наукою. Нижче ми пропонуємо вам відео про види і жанри мистецтва.

Стаття « МИСТЕЦТВО АКОМПАНЕМЕНТУ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ОКЗ» Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв

імені Сергія Прокоф’єва»

Бондарчук Віолетта Юріївна

МИСТЕЦТВО АКОМПАНЕМЕНТУ ЯК ОБ’ЄКТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Актуальність цієї статті полягає в тому, що проблема підготовки музиканта-концертмейстера — одна з найскладніших у музичній педагогіці. В силу своєї специфічності мистецтво акомпанементу в музично-педагогічній сфері є спільним базовим підґрунтям для всіх виконавських спеціальностей.

Новизна статті полягає у формулюванні рекомендацій для концертмейстерів, які повинні не лише виконувати функцію акомпаніатора, а й нести відповідальність на рівні з викладачем у творчому процесі.

Мета статті в розкритті особливостей та специфіки мистецтва акомпанементу, як одного з важливих видів музичного виконавства.

Поняття концертмейстер багатозначно. Як правило, перше, що спадає на думку і з чим асоціюється це поняття, — це піаніст, який акомпанує виконавцю соло. У музичній енциклопедії під редакцією

Ю. Келдиша термін «Концертмейстер» визначається як «піаніст, що допомагає вокалістам, інструменталістам, артистам балету розучувати партії та акомпанує їм на репетиціях і в концертах» [4].

Соліст і акомпаніатор нерозривно пов’язані як взаємозбагачуючі та доповнюючі один одного частини одного цілого. Термін «майстерність» вчені розуміють як «досконалість», «довершеність», «зрілість», «вправність», вищий щабель розвитку професійних умінь, досягнутий на основі творчого підходу в умовах постійної професійної діяльності людини. Вчені виділяють види майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва: педагогічну (Є. Барбіна, Н.Кузьміна,

І. Зязюн, Г. Хозяїнов,) професійну (Л. Арчажнікова, Н. Гузій, А. Козир, О. Пєхота, Т. Рейзенкінд, О. Рудницька), виконавську (І. Мостова, Г.Сайк, В. Федоришин).

Виконавська майстерність музиканта є:

• самостійним цілим, складовими якого є когнітивна, регулятивна та комунікативна підсистеми, що забезпечують різні форми взаємозв’язку музиканта-виконавця в професійній діяльності;

• у відношенні до професійної майстерності є зафіксованим утворенням;

• розвитком мікросистеми та системи руху.

Виконавська майстерність музиканта є динамічним особистісним утворенням, яке формується в процесі музично-виконавської діяльності, ґрунтуючись на основних положеннях методологічного принципу розвитку. Предмет виконавської майстерності музиканта – музичний інструмент, голос. Згідно принципу інтеріоризації-екстреоризації, виконавська майстерність музиканта спирається на засвоєння художньо-мистецького досвіду, музично-виконавських знань та умінь та наступному донесенні засвоєних художньо-естетичних цінностей та замислів до слухацької аудиторії. Принцип єдності дозволяє розглядати поняття «виконавська майстерність музикант», як єдність спеціальних здібностей та професійно важливих якостей (артистизм, музикальність, надійність у концертному виступі), набутих музично-виконавських знань (музично — історичних, музично-теоретичних, способів музично-виконавської діяльності) та умінь (виконавсько-технічних, рухо-пластичних, інтелектуально-інтерпретаційних, рефлексивних, саморегуляції). Принцип активності дозволяє розглядати виконавську майстерність як домінування продуктивної діяльності над репродуктивною, нетворчою [2, с. 61].

Аксіологічний підхід спрямовує музиканта усвідомити об’єктивну та суб’єктивну значущість духовних та професійних цінностей світової та національної музичної культури. З огляду на це, виконавець виступає як транслятор художньо-естетичних ідеалів, а виконавська майстерність розглядається як засіб передачі у світ духовних та професійних (музичних, музично-педагогічних) цінностей виконавця[1, с. 42].

Аналізуючи наукову літературу можна визначити наявність різноманітних підходів до визначення сутності виконавського мистецтва та окремих характеристик. Так, на думку М. Кагана, виконавство є «. повноцінним видом художньої творчості, поряд із діяльністю композитора, «драматурга» [3]. На думку Н.П. Корихалової є дві антитези процесуального розвитку музичного виконавства — об’єктивізм та суб’єктивізм — й вона зазначає, що всі проблеми у сфері музичного виконавства покладені, зрештою, на інтерпретацію музики [5, с. 156].

Проблема методичного аспекту акомпанементу, на сьогодні, відрізняється парадоксальністю. З одного боку, акомпанування завжди розумілося лише як своєрідний додаток до сольного мистецтва, доволі вторинний і обмежений за функціями. З цим пов’язане те, що концертмейстерство лиш відносно нещодавно стало об’єктом методичних праць: зокрема праць О. Кубанцевої (2003), Дж. Мура (1988), пов’язаних з акомпануванням у класах сольного співу.

З іншого боку, достеменним є факт, що музиканти-виконавці дуже ретельно ставляться до вибору концертмейстера. Принаймні, із власного досвіду склалося розуміння, що звичайного акомпанування — дуже мало, щоб бути добрим концертмейстером.

Згідно з даними психології та мистецтвознавства, музично-творчий процес у сфері мистецтва, як і всякий продуктивний процес, – це рух від вихідного пізнання до переосмислення, пошуку художнього втілення яке представляють. Стосовно до діяльності концертмейстера, творчий процес – це рух від задуму музичного твору до його, спільної з солістом, виконавської реалізації.

Читайте также  Механические колебания и волны

Творчість – це творення, відкриття нового, джерело матеріальних і духовних цінностей. Це активний пошук ще невідомого, що поглиблює наше пізнання, що дає людині можливість по-новому сприймати навколишній світ і самого себе. Елементи творчості знаходять місце в будь-якій людській діяльності.

Різні види художньої діяльності в процесі сприйняття є доволі неоднорідними. Б. Теплов ще на початку 1940-х років вказував на однобічність у підході до трьох основних видів художньої діяльності: виконавства, сприйняття і творчості [6]. Відомо, що педагогічна думка різних країн вже багато десятків років досліджує проблеми природи виникнення музичної творчості. У вирішенні цього питання склалися дві протилежні тенденції. В одних випадках джерело творчості шукають в самому житті. Створення відповідних педагогічних умов оголошується гарантією активного впливу на розвиток музичної творчості. При цьому особливе значення надається засвоєнню учнями художнього досвіду, педагогічні умови зводяться до створення мистецького середовища. В інших випадках, джерелом музичної творчості визнаються лише внутрішні сили людини. Звідси вже випливає висновок про некерований потік творчої енергії, який реалізується у виконавській творчості.

Таким чином, суть творчої природи акомпанування полягає у спільній роботі над втіленням композиторського задуму. Тут виникає специфічна комунікативна ситуація, коли двоє музикантів в діалозі формують прочитання того чи іншого твору. Як показує практичний досвід, роль акомпаніатора тут є дуже важливою.

Список використаної літератури

1 . Абдуллин Э.Б Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва: Издательский центр «Академия», 2002. –с. 42

2 . Дружилов С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический поход. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр» — 2011. –

3 . Каган М.С. Морфологія мистецтва: історико-теоретичне дослідження внутрішньої будови світу мистецтв / Каган М.С. – Л.:Мистецтво, 1970. — 348 с.

4 . Келдиш Ю.В. Музыкальная энциклопедия/Гл.ред. Ю.В.Келдыш – Т.2 – М., «Советская энциклопедия», 1974. – 930 с.

5 . Корыхалова Н. П. Интерпретация музыки. – М. : Музыка, 1979. – с. 156

6 . Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей/ Б. Теплов. – М.: Наука, 2003. –384 с.

Література як вид мистецтва

Природа, предмет і призначення художньої літератури

Мистецтво як форма суспільної свідомості та колективної підсвідомості. Види мистецтва. Література як вид мистецтва. Специфіка та універсальність літератури. Предмет літератури. Література як людинознавство. Людинотворча і націотворча роль літератури. Формування літературою національної ідентичності. Національно-духовна ідентифікація.

Дослідники нараховують декілька сотень визначень культури та мистецтва як органічної частини культури. Найчастіше під мистецтвом розуміють особливу – художню – форму суспільної свідомості (поруч із побутовою, релігійною, науковою, філософською, етичною, політичною та ін.) та людської діяльності, в котрій органічно поєднується художнє (образне) пізнання дійсності із творчістю за законами краси.

Слід вказати на ще такі два моменти. По-перше, мистецтво може бути як відображенням (відтворенням) дійсності, так і цілком новою дійсністю. У першому випадку митецький твір розглядають як модель (копію) дійсності (див. міметичну теорію мистецтва), а в іншому – як небувалу реальність (феноменологічна позиція). Отже, представлений у літературному творі художній світ може бути максимально наближеним до видимого (як у реалізмі чи натуралізмі), а може максимально відрізнятися від нього – бути фантастичним, містичним, міфічним тощо (скажімо, як у романтизмі, фентезі та ін.). По-друге, мистецтво (і передусім література) „передає від однієї людини до іншої або до інших певні ідеї, певні інформації“30. Тобто мистецтво має не лише моделюючий чи креативний (творчий), а й семіотичний (знаковий) характер, оскільки служить для передачі інформації.

Швейцарський психолог Карл-Густав Юнг розглядав твір мистецтва не лише як „свідомий продукт“, але і як „подію, породжену підсвідомою природою“31. У цьому плані художній твір бере свій початок не в особистому підсвідомому (підсвідомості) письменника, а в колективному підсвідомому – „сфері несвідомої міфології, чиї первісні образи (архетипи – В. І.,П. І.) є спільним спадком людства“.

Поглиблене вивчення даного питання спонукає говорити про те, що мистецтво детерміноване передусім національною свідомістю та національним підсвідомим33.

Як доводять психологи, мистецтво задовольняє одну з основних потреб людини – так звану естетичну потребу, схоже, як ми задовольняємо голод, спрагу тощо. За рецепторною класифікацією виділяють такі види мистецтва: слухові (музика і спів), зорові (скульптура, живопис, графіка, архітектура, художнє фото, декоративно-ужиткове мистецтво) і синтетичні (хореографія, театр, кіно, телемистецтво, цирк, дизайн, „промислове мистецтво“ та ін.).

Художню літературу відносять до синтетичних видів мистецтва, оскільки вона апелює до пам’яті органів зору, нюху, слуху, дотику, смаку, як і до „шостого чуття“ (інтуїції, ірреального, трансцендентного). Загалом, література – один з найуніверсальніших видів мистецтва, оскільки викликає більш сильні враження, переживання, мислительні процеси, ніж, наприклад, живопис, архітектура, скульптура тощо. А в розвитку творчої уяви реципієнта їй взагалі немає рівних.

Мета літературного твору схожа до цілі поезії (в інтерпретації Юрія Лотмана): це „пізнання світу і спілкування між людьми, самопізнання, самобудова людської особистості в процесі пізнання і суспільних комунікацій“. Взагалі художній твір – унікальна за глибиною і потужністю духовнотворча система: „діалектичний механізм пошуку істини, витлумачення оточуючого світу і орієнтування в ньому“34.

Основним предметом зображення у літературі є людина та складна система її взаємовідносин із буттям (усім, що існує в реальності чи уяві). Така всеохопність дає унікальні можливості як письменнику, так і читачеві для пізнання найдивовижнішого із Господніх творінь – людини. Недаремно літературу називають ще людинознавством. Навіть коли у словесних (вербальних) творах ідеться про пейзажі, події чи предмети, усе ж автор показує їх так, як їх сприймає людина. Бо „завжди на природу, на матеріальний світ проектується духовний стан людини, людська свідомість“,– зазначає Магдалина Ласло-Куцюк і продовжує: „Навіть найбільш могутня фантазія не може щось таке собі уявити, що було б незалежним від досвіду окремої людини і цілого людства“35.

Безумовно, література – могутній засіб людинотворення. Але що таке людина? Що в першу чергу пізнає і формує реципієнт в процесі читання? Пояснити (експлікувати) ці питання можна за допомогою таких понять, як національна ідентичність та національно-духовна ідентифікація.

Сучасний англійський вчений Ентоні Сміт, розглядаючи людську особистість як сукупність різноманітних „ідентичностей та ролей“ (родинної, територіальної, класової, релігійної, етнічної, родової тощо), вказує на той факт, що національна ідентичність (тотожність або самість) є основною в цій структурі, саме їй підпорядковуються усі інші ідентичності36. Тому, говорячи про людину, ми в першу чергу визначаємо її національну приналежність, а вже потім – віросповідання, партійність, соціальний статус тощо. Нація як усвідомлена і дієва природно-соціальна і духовно-конвенціональна єдність людей37 зумовлює характер різноманітних „ролей“ індивіда. Звідси, соціаліст у Польщі відрізняється від соціаліста в Україні, статус дружини в арабів мало чим нагадує французький зразок, є різниця між викладачем у США та Білорусі і т. ін.

Любомир Сеник дає таку дефініцію національній ідентичності у сфері художньої літератури: „Термін „національна ідентичність“ стосовно літератури – це збереження найсуттєвіших національних ознак: мови, психології, мислення (свідомості), способу буття, звичаїв, релігії, осмислення сучасного і минулого у світлі національної ідеї, послідовне (або й стихійне) відстоювання політичних, культурно-духовних прав нації, державності як єдино можливої форми нормального існування національної спільноти для її самоствердження, життєдіяльності й розвитку“38.

Найголовніша (аксіальна) тотожність людини – національна,– котра визначає характер колективної свідомості та підсвідомості кожного її члена, формується внаслідок процесу національної ідентифікації (ототожнення індивідом себе із нацією, різними національними елеменатми). Причому цей процес може бути як свідомим, так і неусвідомленим.

Процес національного ототожнення відбувається і під час спілкування з літературним твором. Оскільки література, мистецтво взагалі, відноситься до сфери культури – тобто до сфери людського духу,– а безнаціональної культури не існує, то говоримо про національно-духовну ідентифікацію (в іншій термінології – національну емпатію (вчування)). Під нею розуміємо підсвідомо-свідомий процес ототожнення індивідом себе із текстуальними суб’єктами та об’єктами як зразками, в результаті якого формується національна ідентичність цього індивіда. До текстуальних суб’єктів та об’єктів відносимо: образи людей як втілень певних національно-психічних констант (національного менталітету), історико-культурні персоналії (історичні діячі, митці, духовні батьки нації тощо), релігійні ідеї, церковні ритуали, топоси (місця) рідної землі, міфологічні символи, легенди, митецькі твори (артефакти), моральні принципи, історичні події, природні феномени, національні цінності (аксіси), фольклорну систему, характер родинних зв’язків, традиції народу, загальнонаціональну мову (усі її структурні елементи) тощо. Найосновнішим об’єктом національно-духовної ідентифікації виступає національна держава.

Протилежним до національно-духовної ідентифікації є процес національно-духовної диференціації (розрізнення або абстрагування) – відмежування індивідом себе від негативних текстуальних суб’єктів та об’єктів, в результаті якого теж формується національна ідентичність даного індивіда. Наприклад, спостерігаємо засудження читачем ворогів середньовічної України (поляків, татар, турків, москалів) у повістях Андрія Чайковського та бажання наслідувати героїчних козаків – оборонців рідної землі. Тим самим реципієнт (особливо юний) формується як українець.

Читайте также  Беременность и роды

У літературному творі (як і в людському житті чи науковому пізнанні) усе так чи інакше концентрується довкола нації, залежить від неї і пояснюється нею. Пригадаємо собі мудрі слова Івана Франка: „Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими „вселюдськими“ фразами покрити своє відчуження від рідної нації“.

Отже, у центрі літературного твору стоїть людина, але людина як національна істота. Повноцінне пізнання літературного твору поза національним контекстом неможливе.

1. Андрусів С. М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.– Тернопіль-Львів, 2001.– 340 с.

2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів, 1996.

3. Барт Р. Две критики // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.– М.: Прогрес, Универс, 1994.– С. 262–268.

4. Бахтин М. М. Из записей 1970–1971 годов // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.– М.: Искусство, 1986.– С. 355–380 с.

5. Башляр Г. Предисловие к книге „Воздух и сны“ // Вопросы философии.– 1987.– No 5.– С. 109–112.

6. Башляр Г. Предисловие к книге „Поэтика пространства“ // Вопросы философии.– 1987.– No 5.– С. 113–121.

7. Бгабга Г. Націєрозповідність (передмова до книги „Нація і розповідь“) // Антологія світової літературно-критичної думки. – С. 559–561.

8. Бердяєв Н. Національність і людство // Сучасність.– 1993.– No 1.– С. 154–157.

9. Введение в литературоведение / Под. ред. Г. Н. Поспелова.– М., 1983.

10. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Под. ред. Л. В. Чернец.– М., 2000.

11. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник.– К., 2001.

Види мистецтва: таблиця. Головні види мистецтва

Терміну «мистецтво» фахівці дають різні визначення, оскільки в одне поняття, одну фразу неможливо вмістити весь той величезний сенс, який несе в собі це слово. Воно виконує масу корисних для людства функцій. Мистецтво формує духовні цінності і виховує розуміння прекрасного.

Що таке мистецтво

Повторимося, існує кілька визначень поняття «мистецтво». В першу чергу це високий рівень майстерності людини в якій-небудь сфері діяльності. Якщо пояснювати детальніше, то його можна назвати умінням творчого відтворення реальності за допомогою естетичних художніх образів, об’єктів, дій. Головні види мистецтва — це духовна культура суспільства.

Предмет мистецтва — це сукупність відносин світу і людини. Форма існування — художній твір, засобом прояви якого може виступати слово, звук, колір, об’єм. Основна мета мистецтва — це самовираження творця за допомогою його твору, який створено, щоб викликати у споглядача емоції, переживання, естетичну насолоду.

Різні види мистецтва, таблиця класифікації яких показує їх поділ на типи, замість строгих однозначних понять використовують уяву і ілюзорність. У житті людини воно виступає засобом спілкування, збагачення знаннями, виховання цінностей, а також джерелом естетичних радостей.

Основні функції мистецтва

Види мистецтва (таблиця їх представлена нижче) існують у світі для виконання певних суспільних функцій:

 1. Естетична. Відтворення дійсності за законами краси. Вплив на формування естетичного смаку, можливість проживати і відчувати емоції. Уміння відрізняти піднесене і стандартне, прекрасне і потворне.
 2. Соціальна. Ідейний вплив на суспільство, перетворення соціальної реальності.
 3. Компенсаторна. Вирішення психологічних проблем, Відновлення душевного спокою та рівноваги. Відсторонення від сірої реальності і повсякденності шляхом компенсації нестачі гармонії і краси.
 4. Гедоністична. Здатність приносити позитивні емоції через споглядання прекрасного.
 5. Пізнавальна. Вивчення і пізнання дійсності за допомогою творів мистецтва, які є джерелами інформації про процеси громадськості.
 6. Прогностична. Можливість прогнозувати і передбачати майбутнє.
 7. Виховна. Вплив на формування особистості і моральне становлення людини.

Класифікація видів мистецтва

Мистецтво не має єдиної форми втілення. У зв’язку з цим його класифікують за різними критеріями на жанри, роди, види, підвиди. Не існує однієї загальноприйнятої системи, тому мистецтво ділять на групи за певними факторам.

Динаміка — один із критеріїв, за якими класифікують види мистецтва. Таблиця, розміщена в цій статті, показує, як розділяються типи творчості за цією схемою. Отже, по динаміці мистецтво поділяється на:

Відповідно до виражати емоції і викликаються почуттями воно ділиться на жанри: комедія, трагедія, драма і т. Д.

Види мистецтва визначаються і з використовуваних матеріалів:

• традиційні — фарби, глина, метал, гіпс, дерево, граніт, холст-

• сучасні — електротехніка, компьютери-

Основна система класифікації виділяє основних 5 видів мистецтва, кожний з яких додатково має кілька підвидів:

Для наочного прикладу вашій увазі надана зведена таблиця, в якій зібрані всі основні види мистецтва.

Далі ви можете прочитати детальніше про кожен з них.

Література

Матеріальний носій літературної виду мистецтва — це слово, за допомогою якого створюються художні образи та письмові тексти. У ній може відображатися епічне оповідання про певні події, ліричне розкриття внутрішнього світу і переживання автора, драматичне відтворення відбувалися дій.

Література поділяється на:

Жанри творів визначаються за родом, формою, змістом.

Музика

Існує і здатне передавати емоції в чутної формі мистецтво — музика. Вона являє собою втілення художніх образів, ідей, емоційних переживань за допомогою організованих особливим чином тиші і звуку. Це фіксоване відтворенням і нотної записом мистецтво. Музика, в залежності від функцій, ділиться на релігійну, військову, танцювальну, театральну. По виконання вона буває: інструментальна, електронна, вокальна, хорова, камерна. Основні музичні жанри і напрямки такі:

Прикладні (трудові) мистецтва

Прикладні види мистецтва (таблиця називає їх ще просторовими) включають в себе архітектуру і декоративно-прикладне мистецтво.

Архітектура допомагає формувати просторове середовище. З її допомогою виконується проектування і будівництво різних споруд. Вона допомагає зробити необхідні людям будівлі відповідними їх духовним потребам.

Архітектура тісно пов’язана з розвитком техніки і технологій, тому з її допомогою можна судити про наукові досягнення і художніх особливостях різних епох. Серед найбільш відомих історичних стилів будов можна виділити бароко, модерн, класицизм, ренесанс, готику. Залежно від призначення споруд архітектуру ділять на суспільну, промислову, житлову, садово-паркову, і т. Д.

Декоративно-прикладне мистецтво являє собою творчу діяльність, спрямовану на створення предметів, які одночасно задовольняють художньо-естетичні та побутові потреби людей. Декоративно-прикладне мистецтво в деякій мірі володіє національним і етнічним характером. Серед основних його видів можна назвати: в’язання, вишивання, кружевоплетение, пірографія, орігамі, квілінг, кераміку, килимарство, художній розпис та обробку різних матеріалів, ювелірне мистецтво і т.д. Вироби виконуються із застосуванням різних матеріалів і технологій.

Образотворчі мистецтва

Фотографія, скульптура, живопис, графіка як вид мистецтва, який використовує зображення, наочно показують дійсність у відчутних зором художніх формах.

Живопис — це кольорове відображення реальності на площині. Це один з найстаріших видів мистецтва. Залежно від тематики картини, існують такі жанри живопису: історичний, батальний, міфологічний, анималистический, натюрморт, пейзаж, портрет, побутовий.

Графіка як вид мистецтва являє собою створення малюнка лінією на аркуші або за допомогою різця на твердому матеріалі з подальшим відбитком на папір. Даний вид творчості залежно від способу нанесення малюнка ділиться на підвиди: гравюра, екслібрис, плакат, ксилографія, літографія, ліногравюра, офорт, естамп. Також є книжкова промислова та комп’ютерна графіка.

Фотографія — це мистецтво документальної фіксації зорового образу, яка виконується за допомогою технічного засобу. Має практично ті ж жанри, що й живопис.

Скульптура — створення об’ємного тривимірного художнього твору. З допомогу цього мистецтва сотворяется рельєфні і круглі зображення. За розмірами поділяється на станкову, монументальну, декоративну.

Видовищні (ігрові) мистецтва

Видовищні види мистецтва спрямовані не тільки на естетичну насолоду, а й на розвагу людей. Як раз людина і є основним об’єктом, за допомогою якого видовищне мистецтво доноситься глядачеві. Воно має декілька спрямувань.

Хореографія — мистецтво танцю. Являє собою побудова образів за допомогою пластичних рухів. Танці діляться на бальні, ритуальні, народні, сучасні. Хореографічне мистецтво балету побудовано на музично-танцювальних образах, в основі яких лежить певний сюжет.

Кіно — це синтез деяких видів мистецтв — театру, танцю, літератури, образотворчого мистецтва. Має багато жанрів (комедія, драма, трилер, бойовик, мелодрама) і підвидів (документальне, художнє, серіал).

Цирк — демонстрація розважальних вистав. Включає в себе клоунаду, акробатику, репризу, пантоміму, фокуси, і т. Д.

Театр, як і кіно, полягає в об’єднанні кількох видів творчості — музики, літератури, вокалу, образотворчого мистецтва, хореографії. Буває драматичним, оперним, ляльковим, балетним.

Естрада — мистецтво малих форм, що має популярно-розважальну спрямованість. Включає в себе хореографію, вокал, розмовний жанр та інші.

Людство сотворяет і вивчає мистецтво століттями. Воно є найбільшим духовним і культурним надбанням суспільства, відіграє величезну роль в його розвитку і вдосконалення.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: