Електронна принципи організації електронної пошти - OXFORDST.RU

Електронна принципи організації електронної пошти

Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Тема: Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб – інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

навчальна : сформувати поняття: електронна пошта; електронна адреса; електронна скринька; поштовий протокол; пояснити: принципи функціонування послуги електронної пошти; призначення поштових протоколів; переваги електронного спілкування;

розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна : виховувати інформаційну культуру студент ів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Електронна пошта. Принципи функціонування ЕП.

Основні функції електронної пошти: переваги веб-пошти, переваги поштового клієнта, Недоліки веб-пошти, недоліки поштового клієнта.

Структура електронного листа.

Загальні етапи створення поштової скриньки через веб-інтерфейс.

Білик В. М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232с.

Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика. – К.: Форум, 2001. – 254с.

Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. Для студ. Вищ. Навч. закл./ Войтюшенко Н.М., А.І. Останець. (2-е вид.). – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564с

Гуржій А.М,, Поворознюк Н.І., Самсонов В.В, Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно – технічних навчальних закладів. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007. – 352с.

Зарецька І.Т. та ін.. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загально-освіт.навч.закладів/І.Т.Зарецька, А.М.Гуржій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – Х.: Факт., 2004. – 392с.: іл..

Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.

Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Академічний рівень, профільний рівень /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.

Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.

Краинский И. Б81 Word 2007. Популярный самоучитель. — СПб.: Питер, 2008. — 240 с.: ил. — (Серия «Популярный сам о учитель»).

Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп ` ютерна техніка . — К.: Вища школа, 2006.

Історична довідка. Перша поштова програма SNDMSG була розроблена в 1971 році Реєм Томлінсоном ( американським інженером-програмістом ) для мережі ARPANet . Першою адресою електронної поштової скриньки була адреса її винахідника tomlinson@bbn-telexa . Символ @ був обраний також ним через його значення » на ”. Першим листом, надісланим електронною поштою, був лист від Рея його колегам з повідомленням про появу нової можливості спілкування в

Електронна пошта ( e-mail ) – це служба Інтернету, призначена для пересилання комп’ютерними мережами повідомлень від одного користувача до іншого. Разом із текстовим повідомленням можуть бути передані прикріплені до електронного листа файли будь-яких форматів. Необхідною умовою електронного листування є наявність у користувача електронної поштової скриньки . Вона відкривається ( реєструється ) на сервері електронної пошти ( сайт провайдера або сайт веб-пошти ).

Основні функції електронної пошти:

підготовка тексту листа;

прикріплення до листа окремих файлів;

відправка повідомлення одному адресату чи групі;

отримання, зберігання та впорядкування по папках е л ектро н ні листи;

автоматичне додавання електронного цифрового підпису;

інформування користувача про надходження нових листів;

пересилання отриманих листів іншим адресатам;

цитування тексту отриманого листа;

формування та використання адресної книги;

включення запиту на підтвердження факту отримання листа адресатом.

доступ до скриньки з будь-якого ПК;

кореспонденція в повному обсязі зберігається на сервері;

для доступу до скриньки використовується будь-який браузер;

отримання додаткових послуг сервера;

OnLine-підтримка системою допомоги.

Переваги поштового клієнта:

швидкий вхід до скриньки без необхідності в авторизації при кожному вході;

можливість використання необмеженої кількості поштових скриньок одночасно ( навіть, якщо вони зареєстровані на різних поштових серверах );

додаткові функції для захисту від спаму та вірусів.

значний час ( в порівнянні ) для перегляду та збереження прикріплених файлів;

при тривалому невикористанні скриньки її буде видалено зі всіма листами та вкладеннями;

в деяких Інтернет-магазинах та аукціонах забороняється реєстрацію з веб-пошти;

на деяких поштових серверах до кожного листа автоматично кріпиться рек — лама;

сервер може помилково відправити деякі листи до Спаму.

Недоліки поштового клієнта:

для доступу до скриньки необхідне встановлення поштового клієнта;

для використання кожної поштової скриньки попередньо необхідно налаш-тувати доступ до неї ( параметри протоколів, авторизацію, цифрові підпи-си, захист від вірусів та спаму і т.д. );

обмеження в роботі безкоштовних поштових клієнтів ( кількість поштових скриньок, обмеження об’єму прикріплених файлів ).

Пересилання електронних листів між сервером електронної пошти та комп’ю — тером клієнта називається доставкою пошти . Для доставки пошти викорис — товуються два протоколи: POP3 та SMTP . POP3 ( P ost O ffice P rotocol version 3 ) – визначає правила пересилання поштових повідомлень від поштового сервера до комп’ютера користувача. SMTP ( Simple Mail Ttansfer Protocol ) – визначає правила пересилання поштових повідомлень від комп’ютера користувача до поштового сервера або між поштовими серверами.

Основні властивості електронних листів:

Етикет електронного листування:

починайте лист з привітання, завершуйте підписом;

при зверненні до особи, з якою особисто не знайомі, назвіть себе;

не надсилайте в листах неперевірені дані без посилання на їхнє джерело;

намагайтесь не допускати граматичних помилок;

обов’язково зазначайте тему свого листа;

не пишіть весь текст листа великими літерами;

не зловживайте позначкою високої важливості;

уникайте в листах реклами та оголошень ( якщо вони не є предметом обговорення );

цитуйте лист, на який відповідаєте;

стискайте прикріплені файли ( на деяких серверах існують обмеження у розмірах прикріплень );

повідомляйте адресата, які файли прикріплено до листа ( для запобігання вірусам );

в діловому листування уникайте використання смайликів.

Електронна поштова скринька — це область пам’яті на одно­му з мережних комп’ютeрiв поштового сервера. Доступ до цієї області здійснюється за адресою, що надається абонентів, i паролем, який абонент вигадує сам. Пароль відомий тiльки абонeнтовi й мережному комп’ютеру. Одержавши адресу своєї поштової скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти може надсилати листа будь-якому іншому або­нентові вказавши в посланнi його поштову адресу. Але зробити це можна, тільки повідомивши комп’ютерній мeрeжi свою поштову адресу i пароль (як доказ того, що це дійсно власник скриньки).

Переваги електронної пошти: електронною поштою повідомлення в більшості випадків доставляється набагато швидше, ніж звичайною; коштує це дешевше; для відправлення листа декільком адресатам не треба друкувати його у багатьох екземплярах, досить один раз ввести текст у комп’ютер; якщо треба перечитати, виправити отриманий або складений вами лист чи використати цитати з нього, це зробити легше, оскільки текст уже знаходиться у комп’ютері; зручніше зберігати велику кількість листів (файлів) на диску, ніж у шухляді столу; полегшує пошук необхідної інформації в листах; заощаджується папір.

Цінною перевагою електронної пошти в порівнянні із звичайною є мож-ливість розсилки одного повідомлення за багатьма адресами відразу; все, що пот-рібно для цього зробити, — це перерахувати всіх ваших адресатів у відповідному полі E — mail програми. Це знайшло відображення ще в одній з важливій можли-вості електронної пошти — списках розсилки (англ. mailing lists). Вони полег-шують листування з іншими користувачами Internet, які мають спільні інтереси.

Повідомлення, відправлене на поштовий сервер, буде розіслане всім, хто підписався на цей список розсилки, тобто його отримають одразу тисячі користувачів. Підписатися на такі списки може кожний, хто має поштову адресу в Internet.

Можливості програм — поштових клієнтів. Поштові клієнти відрізняються один від одного інтерфейсом та окремими функціями, але використання більшості з них надає користувачам такі можливості: підготовка тексту листа; відправлення листа одному чи групі адресатів; прикріплення до листа файлів різних форматів; перевірка орфографії в текстовому повідомленні; автоматичне додавання ефект-ронного підпису; отримання та зберігання електронних листів; створення папок для впорядкованого зберігання листів; інформування користувача про надход-ження нових листів; сортування та фільтрація вхідних листів за встановленими правилами; пересилання отриманих листів іншим адресатам; цитування тексту отриманого листа у відповіді на нього; видалення електронних листів; форму-вання та використання адресної книги — засобу для впорядкованого зберігання поштових адрес та їхнього швидкого введення; шифрування/дешифрування електронних листів; включення до листів запиту на підтвердження факту отримання листа адресатом та ін.

Заголовок листа містить службові дані, які потрібні для забезпечення доставки листа адресату, та складається з кількох полів:

Від — поле для введення адреси відправника;

Кому — поле для введення адреси електронної поштової скриньки одержувача; можна ввести кілька адрес одного або різних одержува яа

Копія — поле для введення адрес інших одержувачів листа, дані яких будуть відомі іншим адресатам;

Прихована (Прихована копія) — поле для введення адрес одержувачів, дані яких не будуть повідомлені іншим адресатам;

Тема — поле для введення короткого опису змісту повідомлення;

Приєднати — поле з повідомленням про файли, прикріплені до листа.

Правила безпеки під час користування електронною поштою.

Спілкуючись в Інтернеті, варто пам’ятати про можливі небезпеки та ризики, пов’язані з особливостями роботи в мережі.

Якщо відправник листа вам невідомий, правдивість його слів і справжні наміри перевірити неможливо.

Читайте также  Движение - залог здоровья

Часто листи надсилають з метою реклами — так званий с пам (англ. spam — консерви, реклама яких була занадто нав’язливою), з намаганням привернути вашу увагу до певної продукції або послуг.

Іноді використовують шкідливі програми для автоматичного розсилання листів рекламного характеру або навіть безглуздого змісту. А тому варто критично ставитися до листів, які можуть надійти від сторонніх осіб.

Під час листування електронною поштою рекомендується дотримуватися таких правил:

Ніколи не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть бути шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти;

Ставтеся критично до вмісту отриманих електронних листів, не все, що в них наведено, є правдою;

Не відповідайте на листи, що приходять від невідомих осіб. Відповідаючи на ці листи, ви підтверджуєте існування адреси, що дає змогу надсилати і надалі листи зі спамом;

Не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом;

Не погоджуйтеся на особисту зустріч з особами, знайомими вам тільки за електронним листуванням, — вони можуть виявитися не тими, за кого себе видавали;

Не повідомляйте пароль від поштової скриньки стороннім особам, щоб ваша кореспонденція не потрапила до чужих рук та щоб ніхто не міг відправити листа вашим кореспондентам від вашого імені.

Питання для самоконтролю.

Що таке електронна пошта і для чого вона призначена?

Принципи функціонування ЕП?

Які переваги має ЕП по рівняно зі звичайним листуванням?

Яке програмне забезпечення потрібно для роботи з електронною поштою?

Які протоколи призначенні для роботи з ЕП?

Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Посібник із безпеки електронної пошти для малого бізнесу

Для більшості власників бізнесу не буде новиною той факт, що електронна пошта – основний спосіб для зловмисників отримати доступ до конфіденційної корпоративної інформації та даних. Але наступний факт може вас стривожити: особливо вразливий до атак саме малий бізнес. Зокрема, кількість кібератак на компанії з кількістю співробітників до 250 зросла вдвічі за перші шість місяців минулого року, а збитки в розрахунку на одну атаку склали понад 188 000 доларів США. Загальний вплив кібератак на американську економіку характеризується збитками в 100 мільярдів доларів на рік за оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Саме тому великий злам корпорації Sony у 2014 році підняв такий шум: кожна організація почала думати, як не попасти в таку саму ситуацію. Здається, очевидно, що якщо така велика компанія з такою кількістю шарів захисту вразлива до кібератаки, то малим організаціям зі значно меншою кількістю ресурсів годі й очікувати чогось хорошого?

Це не зовсім вірно. Існує багато способів захистити свій бізнес за допомогою безпечної електронної пошти. Надійність вашої системи безпеки визначається найслабшою її ланкою, тому секрет полягає в тому, щоб стимулювати співробітників дотримуватися всіх заходів захисту. Ось сім порад, які допоможуть почати впроваджувати захист.

 1. Створення та впровадження плану кібербезпеки має стати пріоритетом номер 1. Звичайно, план зводиться не лише до вибору захищеної служби електронної пошти. Він має також включати стратегії із захисту веб-сайту, платіжних відомостей та іншої інформації, але саме безпека електронної пошти має залишатися ключовою. Федеральна комісія США зі зв’язку створила зручний інструмент – Small Biz Cyber Planner 2.0 – щоб допомогти вам розробити власний план.
 2. Шифрування електронної пошти.
  Ця можливість допомагає захистити особисті відомості від хакерів, надавши доступ до ваших електронних листів лише певним користувачам. Способів шифрування декілька, і вони відрізняються за рівнем безпеки та зручності. Наприклад, ви можете завантажити або придбати додаткове програмне забезпечення, яке підключається до Microsoft Outlook. Також можна інсталювати сертифікат електронної пошти, наприклад PGP (Pretty Good Privacy), за допомогою якого ваші працівники зможуть поділитися відкритим ключем з усіма, хто хоче надсилати вам електронну пошту, і розшифровувати всі отримані повідомлення за допомогою закритого ключа. Інше просте рішення – це стороння служба електронної пошти з можливістю шифрування. В Office 365 ви знайдете готові до використання рішення, наприклад служби S/MIME і шифрування повідомлень Office 365. Такі рішення потребуватимуть від вас мінімальних початкових інвестицій.

Прискорте свій бізнес завдяки експрес-курсу з Microsoft 365

Допоможіть своїй команді працювати продуктивніше щодня майже звідусіль за допомогою Microsoft 365.

 1. Використання безпечних паролів. Усі працівники мають використовувати пароль для робочих комп’ютерів і електронної пошти. Такі паролі мають скидатися раз на три місяці. Також на випадок зміни пароля радимо скористатися багатофакторною автентифікацією. Найнадійніші паролі містять принаймні 12 символів, серед яких цифри, знаки пунктуації та малі й великі літери. У якості паролів не слід використовувати щось очевидне (дні народження, імена дітей тощо), але їх має бути легко запам’ятати. Іншими словами, не слід використовувати два найпопулярніші та найгірші паролі 2014 року: “password” і “123456”. Також не слід використовувати один і той самий пароль для різних облікових записів або веб-сайтів. Радимо звернути увагу на менеджери паролів або функцію єдиного входу. Серед чудових рішень для малого бізнесу, які дають змогу зберігати коди, банківські рахунки, облікові записи електронної пошти, PIN-коди та інші облікові відомості в єдиному розташуванні, зверніть увагу на CommonKey, LastPass і Password Genie. Як визначити, що ваш пароль дізнався хтось інший? Підпишіться на контрольні служби, наприклад PwnedList або Breach Alarm, які відстежують викрадені паролі та автоматично вас повідомлять, якщо якась із ваших адрес електронної пошти вразлива.
 2. Розумна політика збереження електронної пошти. Попросіть працівників видаляти електронні листи, не пов’язані з роботою, і впровадьте політику забезпечення відповідності. Багато організацій дотримуються 60-90-денного стандарту та автоматично архівують чи остаточно вилучають електронні листи через певний проміжок часу. Іноді люди забувають видаляти електронні листи, які не відповідають цьому стандарту, тому, можливо, доведеться впровадити часті нагадування.
 3. Навчання працівників принципам безпеки електронної пошти. Працівники відіграють ключову роль у захисті даних електронної пошти. Їх слід навчити уникати певної поведінки з електронною поштою та не взаємодіяти з електронними листами певних типів. На жаль, за даними InfoSight практично половина компаній витрачають менше 1 відсотка свого бюджету безпеки на навчальні програми для працівників, які ознайомили б людей із можливими загрозами. Водночас 64 відсотки організацій несли фінансові збитки через порушення умов комп’ютерної безпеки, а 85 відсотків організацій стикалися з комп’ютерними вірусами. Чи не було б розумно інвестувати невелику суму в навчання та попередити значні потенційні збитки через злам системи безпеки?

Зокрема слід навчити працівників дотримуватися таких правил:

 • не відкривати посилання та вкладення від невідомих відправників;
 • не відповідати на електронні листи, які вимагають змінити пароль та розкрити персональні відомості, яким би офіційним не виглядало джерело листа;
 • постійно оновлювати антивірусні програми та програми для захисту від шпигунського програмного забезпечення на комп’ютерах;
 • шифрувати всі електронні листи з конфіденційними даними, перш ніж надіслати їх;
 • не використовувати корпоративну адресу електронної пошти для особистого листування;
 • не пересилати автоматично корпоративні електронні листи стороннім системам електронної пошти.

Також деякі організації перевіряють працівників, проводячи спеціальні фішингові кампанії, розсилаючи цільові фішингові листи та імітуючи інші кіберзагрози, а потім винагороджують працівників, які пройшли перевірку.

З Office 365 ви зможете навчати своїх користувачів і підтримувати їхні знання в актуальному стані, щоб уберегти їх від проблем і допомогти працювати продуктивніше. Наприклад, у пригоді стануть застереження щодо порушення політик захисту від втрати даних, які з’являтимуться, коли хтось намагається поділитися даними в небезпечний спосіб. До того ж Розширений захист від загроз в Exchange Online допоможе вберегтися від певних типів складних атак.

 • Суворі вимоги до корпоративного використання мобільних пристроїв. Працюючи з корпоративними мобільними пристроями або користуючись корпоративною електронною поштою на особистих пристроях, працівники мають шифрувати дані, захищати пристрій паролем та інсталювати схвалені програми безпеки, щоб зловмисники не могли отримати неавторизований доступ до пристрою через загальнодоступні Wi-Fi-мережі. В Office 365 доступні вбудовані функції для керування мобільними пристроями, наприклад умовний доступ, керування пристроями та вибіркове очищення корпоративних даних із пристроїв.
 • Уникання стандартних пасток при впровадженні захисту електронної пошти. Окрім усіх уже зазначених моментів із безпекою електронної пошти може виникнути ще багато проблем. Обов’язково врахуйте таке:
  • Шифрування має використовуватися на всіх комп’ютерах, а не на кількох вибраних. Немає жодного сенсу шифрувати електронні листи лише в частині організації.
  • У жодному разі не можна залишати розблоковані комп’ютери без нагляду. Усі комп’ютери мають бути захищені за допомогою пароля, і перш ніж встати з робочого місця, кожен працівник має заблокувати комп’ютер. Це має бути корпоративною політикою. Цілеспрямоване створення політик щодо електронної пошти у вашій організації допоможе уникнути великих проблем. Проводьте для працівників заняття та винагороджуйте їхні внески в розвиток захищеного середовища. Сьогодні ключ до безпеки даних ваших працівників, клієнтів і організації лежить в електронній пошті.
 • Про автора

  Команда Growth Center прагне допомогти вам почати, вести свій бізнес й управляти ним.

  Конспект уроку за темою «Принципи функціонування електрон¬ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс»

  Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

  Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

  Читайте также  Мотив та мета злочину

  откроется в новом окне

  Выдаем Удостоверение установленного образца:

  ТЕМА УРОКУ. Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс.

  Навчальна. Ознайомити учнів з основними поняттями, принципами функціонування електронної пошти та роботою з електронною поштою через веб-інтерфейс.

  Розвиваюча. Розвивати в учнів практичні навички роботи з електронною поштою через веб-інтерфейс.

  Виховна. Сприяти вихованню культури поведінки, сумлінності, відповідальності при виконанні завдань.

  ОБЛАДНАННЯ: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, програмне забезпечення, роздатковий матеріал.

  ТИП УРОКУ: урок засвоєння нового матеріалу.

  ВИД УРОКУ: розповідь з елементами демонстрації роботи з програмним забезпеченням

  ХІД УРОКУ .

  1. Організація класу до уроку

  Перевірки наявності та готовності учнів до уроку. Створення позитивного настрою для проведення уроку. «Добрий день. Сьогодні на уроці я вам бажаю доброго самопочуття, гарного настрою, плідної співпраці.»

  ІІ.Мотивація навчальної діяльності.

  «Ну що таке, здавалось лист?
  Паперу аркуш, повний літер,
  Написаних комусь колись,
  Перелетівший наче вітер
  За день, за два на сотні верст.
  Його чекають наче гостя,

  Йому радіють, мов збулося

  Одне з простих земних чудес…(В.Іващенко)

  З тих пір, коли з’явилася писемність, люди не переставали писати один одному листи. В них вони повідомляли про новини, про радість, про смуток, виражали свої емоції та почуття. В 20-му столітті одним з винаходів стала електронна пошта. Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву «Служби Інтернету». Це — логічне продовження матеріалу про роботу в мережі Інтернет. Одна з основних служб — WWW — вивчалася у 9 класі, а теми «Електронна пошта» та «Інтерактивне спілкування» будуть вивчатися протягом наступних уроків.

  Запишіть у зошитах тему уроку Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс

  Сьогодні ми повинні ознайомитись з основними поняттями, принципами функціонування електронної пошти та роботою з електронною поштою через веб-інтерфейс.

  ІІІ. Організація вивчення нового матеріалу.

  Що ми дізнаємося?

  1. Що таке електронна пошта і для чого вона призначена?

  2. Принципи функціонування ЕП?

  3. Які переваги має ЕП по рівняно зі звичайним листуванням?

  4. Яке програмне забезпечення потрібно для роботи з електронною поштою?

  5. Які протоколи призначенні для роботи з ЕП?

  6. Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається?

  На протязі уроку Ви працюючи будете відповідно робити помітки у таблиці ПЛЮС-МІНУС-ЦІКАВО

  — Для чого існує звичайна пошта? (Для пересилання листів)

  — Яким чином вона працює? (Лист повинен потрапити на поштове відділення, потім на інше поштове відділення, тоді до адресата)

  — Чи зручно з такою поштою? (Ні)

  Пошта — це традиційний засіб зв’язку, що дозволяє обмінюватися інформацією, принаймні, двом абонентам.

  Для того, щоб цей обмін відбувся, необхідно написати послання і, вказавши адресу, опустити в поштову скриньку, звідки лист неминуче потрапить на поштовий вузол.

  Якщо зазначена адреса відповідає загальноприйнятим стандартам, то через деякий час листоноша покладе його в поштову скриньку адресата.

  Далі абонент розкриє послання, і – обмін інформацією відбувся

  Подібно до традиційної пошти є електронна пошта. Як ви думаєте, що це за пошта? (Пошта в Інтернеті).

  Проблемне запитання Електронна пошта чи традиційна? Ваш вибір?

  Електронна пошта, або, як її ще називають, E mail (від англ. electronic — електронна, mail — пошта) — служба Інтернет для передачі текстових повідомлень та прикріплених до них файлів у вигляді листів .

  Електронна пошта є однією з найбільш використовуваних. Її схожість на звичайну пошту полягає в тому, що обидві передають повідомлення. Основною перевагою електронної пошти є її швидкість: електронний лист потрапляє в «поштову скриньку» адресата одразу ж після відправлення і зберігається там до прочитання. Відмінність між звичайною та електронною поштою ще полягає в тому, що електронні листи — і будь-які додатки до них — розбиваються на дрібні шматочки, названі пакетами, які добираються до одержувача незалежно один від одного (у поштовій аналогії це означало б, що кожен лист розбирається по сторінках, які потім відправляються окремо поодинці і тій же адресі). По дорозі пакети передаються від сервера до сервера до тих пір, поки вони не потрапляють до кінцевого одержувача. Оскільки різні пакети добираються до адресата різними маршрутами, вони можуть поступити до нього в неправильному порядку. Але як тільки всі пакети прибудуть, з них збирається первинне повідомлення. Звичайно весь цей складний процес, який ми так довго описували, займає менше хвилини, навіть якщо адресати знаходяться на різних кінцях планети.

  Коротеньке повідомлення Трішки з історії Принципи функціонування ЕП? Електронна пошта заснована на принципі естафети. За допомогою поштової програми створюється поштове повідомлення на локальному комп’ютері. Потім, після підключення до Інтернет, воно передається на поштовий сервер, а далі рухається по ланцюжку поштових серверів, поки не досягне сервера адресата.

  Як тільки адресат підключиться до свого поштового сервера він автоматично отримає все, що накопичилося в його «поштовій скриньці».

  Робота зі схемою

  Заповнення схеми. Для заповнення схеми 3-4 хв Коментарі до схеми вчителя.

  Переваги електронної пошти:

  · електронною поштою повідомлення в більшості випадків доставляється набагато швидше, ніж звичайною; коштує це дешевше;

  · для відправлення листа декільком адресатам не треба друкувати його у багатьох екземплярах, досить один раз ввести текст у комп’ютер;

  · якщо треба перечитати, виправити отриманий або складений вами лист чи використати цитати з нього, це зробити легше, оскільки текст уже знаходиться у комп’ютері;

  · зручніше зберігати велику кількість листів (файлів) на диску, ніж у шухляді столу;

  · полегшує пошук необхідної інформації в листах;

  Цінною перевагою електронної пошти в порівнянні із звичайною є можливість розсилки одного повідомлення за багатьма адресами відразу ; все , що потрібно для цього зробити , — це перерахувати всіх ваших адресатів у відповідному полі E-mail програми . Це знайшло відображення ще в одній з важливій можливості електронної пошти — списках розсилки (англ. mailing lists). Вони полегшують листування з іншими користувачами Internet, які мають спільні інтереси.

  Повідомлення, відправлене на поштовий сервер, буде розіслане всім, хто підписався на цей список розсилки, тобто його отримають одразу тисячі користувачів. Підписатися на такі списки може кожний, хто має поштову адресу в Internet.

  Яке програмне забезпечення потрібно для роботи з електронною поштою?

  В світі поштових клієнтів немає визнаного лідеру. Багато користувачів Інтернету працюють з поштою через Web-інтерфейс, використовуючи браузер. Проте велика кількість користувачів віддані тому чи іншому поштовому клієнту. А які ж найпопулярніші з них? І чим вони так приваблюють своїх користувачів.

  Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти — комп’ютерна програма, яка встановлюється на комп’ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп’ютері) або декількох облікових записів одного користувача.

  Які протоколи призначенні для роботи з ЕП?

  SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol ) – відправлення поштових повідомлень POP 3 ( post Office Protocol ) — отримання вхідних повідомлень

  IMAP ( Internet Message Access Protocol ) – доступ до поштових повідомлень

  Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається?

  Адреса електронної пошти записується в певній формі і складається з двох частин, разділених символом @: ім’я_користувача@ім’я_сервера

  РЕЛАКСАЦІЯ (2 хв)

  Загальні етапи створення поштової скриньки через веб інтерфейс

  А зараз я розповім і продемонструю вам як працювати з електронною поштою через веб-інтерфейс. Для цього ми скористаємось одним із сервісів безкоштовної пошти – UKR . NET .

  Демонструю учням операції по реєстрації на електронному сервісі безкоштовної пошти та операції по відправці та отриманні електронної пошти.

  ІV. Закріплення вивченого. (10хв)

  Повторюю з учнями основні відомості нового матеріалу:

  ? Які можливості надає нам електронна пошта?

  ? Які основні поштові програми ви запам’ятали? Охарактеризувати їх позитивні та негативні сторони

  ? Як працювати з електронною поштою через веб-інтерфейс?

  Практична робота (Повторення правил з техніки безпеки при роботі на комп ютері.)

  1. Створити власну поштову скриньку на поштовому сервері www. google . com

  2. Створити в редакторі Word файл із привітання своєму товаришу.

  3. Зберегти файл на диску D: у папці 10 клас із назвою Привітання

  4. Написати і відправити листа своєму товаришу приєднавши створений файл Привітання

  5. Отримати листа від товариша, прочитати вкладений файл.

  6. Показати результати вчителю.

  V. Підсумки уроку. Повернення до проблемного запитання, висновки учнів, висновок вчителя, короткий аналіз вправи ПЛЮС-МІНУС-ЦІКАВО. Оцінювання.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Вивчити розділ 3 п 3.1-3.2

  Записати недоліки електронної пошти, створити порівняльну таблицю “Аналогія зі звичайною поштою”

  Творча робота Придумати та зобразити в зошиті власні смайлики

  Принципи функціонування електронної пошти

  Тип сегменту Передаючий сегмент Проміжний сегмент
  10Base-T 10. 5

  Відповідно за цими даними розрахуємо значення PVV для нашої мережі:

  Лівий сегмент: 10.5 bt.

  Проміжний сегмент 1: 8 bt.

  Проміжний сегмент 2: 8 bt.

  Проміжний сегмент 3: 8 bt.

  Сума цих значень дає PVV, що рівне 34.5 bt, що менше граничного значення в 49 інтервалів.

  Принципи функціонування електронної пошти

  Потреба людини в швидкому та надійному отриманні повідомлень сприяла розвитку різноманітних засобів для забезпечення цього процесу. За останні роки із цією метою почали використовувати канали супутникового зв’язку та комп’ютерні мережі, телефонний зв’язок став мобільним, традиційне листування витісняється електронним.

  Читайте также  Лекции по Линейной алгебре

  Як ви вже знаєте, електронна пошта, або e-mail (англ. electronic mail – електронна пошта) – це служба Інтернету, призначена для переси­лання комп’ютерними мережами повідомлень (електронних листів) від деякого користувача одному чи групі адресатів. Разом з текстовим по­відомленням можуть бути передані прикріплені до електронного листа файли будь-яких форматів.

  Електронна пошта працює за клієнт-серверною технологією.

  До функцій поштового сервера входить виділення певного обсягу дис­кового простору на комп’ютері-сервері для збереження повідомлень користувача, забезпечення їх отримання та відправлення. При виділенні користувачу відповідних апаратних і програмних ресурсів говорять про створення його електронної поштової скриньки.

  Поштова скринька може бути створена на сервері провайдера. Крім того, на багатьох веб-сайтах пропонується створення безкоштовної електронної поштової скриньки. Такі сайти називають сайтами веб-пошти.

  Кожна електронна поштова скринька мас унікальну адресу.

  Адреса електронної поштової скриньки складається з імені, під яким він зареєстрований на сервері електронної пошти, та доменного імені сервера, розділених символом @.

  Наприклад, поштова адреса pupil@school.region.ua означає, що для користувача pupil створена поштова скринька на сервері з доменним іменем school.region.ua. Ім’я користувача, під яким він зареєстрований на сервері електронної пошти, називають логіном (англ, log in – вхід до системи).

  На комп’ютерах користувачів для отримання послуг електронної по­шти встановлюють спеціальні програми – поштові клієнти. Поштові клієнти призначені для підготовки, відправлення, отримання та опрацювання електронних листів, що передаються службою електронної пошти.

  Поштові клієнти належать до прикладних програм загального при­значення. Популярними є програми Outlook Express, The Bat!, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, Netscape Messenger та ін. Поштові клієнти відрізняються один від одного інтерфейсом та окремими функціями, але використання більшості з них надає користувачам такі можливості:

  · підготовка тексту листа;

  · відправлення листа одному чи групі адресатів;

  · прикріплення до листа файлів різних форматів;

  · перевірка орфографії в текстовому повідомленні;

  · автоматичне додавання електронного підпису;

  · отримання та зберігання електронних листів;

  · створення папок для впорядкованого зберігання листів;

  · інформування користувача про надходження нових листів;

  · сортування та фільтрація вхідних листів за встановленими правилами;

  · пересилання отриманих листів іншим адресатам;

  · цитування тексту отриманого листа у відповіді на нього;

  · видалення електронних листів;

  · формування та використання адресної книги – засобу для впорядкованого зберігання поштових адрес та їхнього швидкого введения;

  · шифрування/дешифрування електронних листів;

  · включення до листів запиту на підтвердження факту отримання .ши­та адресатом та ін.

  При створенні поштової скриньки на веб-сайті для користування нею можна використовувати браузер. При цьому говорять про роботу з електронною поштою через веб-інтерфейс.

  З використанням веб-інтерфейсу можна звернутися до поштових сири ньок, створених на сайтах веб-пошти та порталах, наприклад, FREEMAIL (http://freemail.ukr.net), Мета (http://webmail.meta.ua), Mail.Ru (littp:// raail.ru), Gmail (http://gmail.com), Яндекс (http://mail.yandex.na) та ін.

  Пересилання електронних листів між сервером електронної пошти і комп’ютером клієнта називають доставкою пошти. Для пересилання повідомлень використовують протоколи електронної пошти (рис. 1):

  РОР3 (англ. Post Office PntOCOl version 3 – протокол поштового відділення версії 3) – визначає правила пересилання поштових повідомлень від поштового сервери до комп’ютера користувача;

  SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол пересилання пошти) – визначає правила пересилання поштових повідомлень від комп’ютера користувача до поштового сервера або між поштовими серверами.

  Рис. 1. Схема доставки електронних листів

  Доставка електронних листів відбувається за лічені хвмлмни, затримка може бути через збої в роботі поштових серверів і мережного обладнання.

  За неможливості доставки листа за вказаною поштовою адресою бід­ні типику надсилається повідомлення про помилку під час пересилання. Якщо проблема пов’язана з неправильною адресою поштової скриньки, можна відправити листа повторно, виправивши помилку. Якщо лист не доставлено через технічні проблеми, спроба відправити його повторно буде виконуватись автоматично поштовою службою через певні інтерва­ли часу.

  Дата добавления: 2015-02-25 ; просмотров: 2681 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

  Презентація на тему:
  Принципи функціонування електрон ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс

  • Play

  1 / 29 Скачати

  Принципи функціонування електрон ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс

  Презентація по слайдам:

  ТЕМА УРОКУ Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс

  Що ми дізнаємося? 1. Що таке електронна пошта і для чого вона призначена? 2. Принципи функціонування ЕП? 3. Які переваги має ЕП по рівняно зі звичайним листуванням? 4. Яке програмне забезпечення потрібно для роботи з електронною поштою? 5. Які протоколи призначенні для роботи з ЕП? 6. Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається? Чому ми навчимося? 1. Створювати поштову скриньку через веб- інтерфейс? 2. Приєднувати файли під час відправлення поштових повідомлень ДІЗНАЄМОСЯ НАВЧИМОСЯ

  Що таке пошта? Пошта — це традиційний засіб зв’язку, що дозволяє обмінюватися інформацією, принаймні, двом абонентам.

  Пишемо листа Вкладаємо в конверт Вказуємо адресу Несемо до поштової скриньки Опускаємо листа у поштову скриньку . доки різним транспортом листи прибудуть відповідно вказаній адресі.. Якщо нічого не трапиться Чекаємо.

  Від моменту відправлення до одержання проходить досить багато часу поштар приносить листа за адресою

  Яким чином проходить обмін інформацією в традиційній пошті? Поштовий ящик Поштовий вузол Поштовий ящик абонента Лист

  Що таке електронна пошта? Електронна пошта, або, як її ще називають, E-mail (від англ. electronic — електронна, mail — пошта) — служба Інтернет для передачі текстових повідомлень та прикріплених до них файлів у вигляді листів.

  Трішки історії Винахідник електонної пошти Рей Томлінсон (Ray Tomlinson) офіційно визнаний розробником електронної пошти для інтернету. Його програма SNDMSG в 1971 році дозволяла обмінюватися поштою між різними комп’ютерами.

  Функціонування електронної пошти Електронна пошта заснована на принципі естафети. За допомогою поштової програми створюється поштове повідомлення на локальному комп’ютері. Потім, після підключення до Інтернет, воно передається на поштовий сервер, а далі рухається по ланцюжку поштових серверів, поки не досягне сервера адресата. Як тільки адресат підключиться до свого поштового сервера він автоматично отримає все, що накопичилося в його «поштовій скриньці».

  Що на Вашу думку є перевагою електронної пошти над звичайною?

  Програмне забезбечення для роботи з электронною поштою Для роботи з електронною поштою необхідні спеціальні поштові програми, причому для будь-якої комп’ютерної платформи існує велика кількість поштових програм

  Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти — комп’ютерна програма, яка встановлюється на комп’ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп’ютері) або декількох облікових записів одного користувача.

  Основні можливості поштових клієнтів Підготовка та відправка листа одному чи декільком адресатам Прикріплення до листа файлів різних форматів Отримання та зберігання електронних листів Формування та використання адресної книги – засобу для впорядкованого зберігання поштових адрес та їх швидкого введення Автоматичне додавання електронного підпису

  Протоколи електронної пошти пересилання електронних листів між сервером електронної пошти та комп’ютером клієнта називають доставкою пошти. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – відправлення поштових повідомлень POP3 (post Office Protocol)- отримання вхідних повідомлень IMAP (Internet Message Access Protocol) – доступ до поштових повідомлень

  Для роботи з електронною поштою користувач повинен мати: 1. Доступ до мережі Інтернет 2. Електронну поштову скриньку Електронна поштова скринька – це область пам’яті на одному з мережних комп’ютерів поштового сервера

  Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається? Адреса електронної пошти записується в певній формі і складається з двох частин, разділених символом @: ім’я_користувача@ім’я_сервера

  Безпека при роботі з електронною поштою 1. Ніколи не відкривайте файли, прикладені до листів, якщо ви не до кінця впевнені в їх походженні і призначенні. 2. Категорично не рекомендується робити свою електронну адресу надбанням широкої громадськості. 3. Грамотно налаштовуйте поштову програму 4. Заглядайте в свій безкоштовний ящик хоча б раз на місяць

  Правила спілкування по електронній пошті 1.Уважно стежите за тим, що знаходиться в полі Кому, перш ніж відправити лист. 2. Тема листа – це декілька слів, коротко повідомляючих, про що лист. Тему листа видно до відкриття листа, разом з датою і відправником. Рекомендується завжди заповнювати це поле. 3. Не рекомендується слати листа у форматі RTF/HTML (тобто з використанням різних шрифтів, фону, кольору і т.п.). 4. Ніколи не пишіть весь текст листа заголовними буквами! Тільки окремі слова, які ви хочете виділити. 5. Розбивайте текст на логічні абзаци.

  Правила спілкування по електронній пошті 6. Ставте пропуски після розділових знаків. 7. Перевіряйте помилки. 8. Не забувайте про підпис. 9. Не затягуйте з відповіддю. Як правило, відповідати слід на протязі доби. 10. Прагніть зменшувати розміри всіх повідомлень, наскільки це можливо. Всі вкладені файли, окрім фотографій, необхідно стискати перед пересиланням програмою архіватором. 11. У будь-якому випадку повний розмір листа не повинен перевищувати 1МБ, і перш ніж пересилати великі повідомлення, потрібно заздалегідь погоджувати це з одержувачем. 12. Не пересилайте без попередження програми.

  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: