Ансамбль і його види - OXFORDST.RU

Ансамбль і його види

Ансамбль і його види

Реферат на тему: «Ансамбль і його види»

1. Що таке ансамбль.
2. Унісонний і гармонічний ансамбль.
3. Досягнення унісонного ансамблю.
4. Якісна рівновага груп хору.

Складні гармонічні сполучення.

Хор є колектив, який має своєю метою співати гуртом, спільно. Звідси виникає специфічна особливість хорового співу – спільне звучання окремих співаків хору в одному загальному цілому, що й зветься ансамблем.

Ансамбль – слово французьке (ensemble – разом, вкупі, ціле, узгодженість)

В ансамблі хору можемо спостерігати, що це буде лише несмілива і невміла спроба налагодити спільний спів, або є шляхом наполегливої і впертої праці колектив піднімається на високий ступінь довершеності і майстерності.

Під ансамблем високої майстерності треба розуміти точну інтонацію, злагодженість звучання співаків у хорі, злиття і врівноваженість щодо сили й тембру всіх голосів, наслідком чого буде соковитий, насичений, барвистий, але без найменшого виділення тембрів голосів окремих співаків, повноцінний унісон кожної партії. Первісним елементом хорового ансамблю є ансамблевий звук. Це звук певної висоти відтворюваний кількома співаками. Він може бути двох видів: унісонний і гармонійний.

Унісонний ансамбль ми маємо в одноголосному хорі, або в звучанні окремої партії хору.

Гармонійний ансамбль є співання акорду кількома співаками, або хоровими партіями.

Мінімальна кількість співаків для унісонного ансамблю – три чоловіки. Найменша кількість співаків для гармонічного ансамблю –шість людей, бо двоголосся – це перша стадія гармонії. Отже – мінімальний чотириголосний хор повинен складатися з дванадцяти співаків. Не можна думати, що ансамблевий звук високої якості – це злагодженість, насиченість, звучання – може бути легко досягнутий. Для цього потрібна велика майстерність, уміння пристосувати звучання голосу. Уміння подати хороший ансамблевий звук досягається витривалою, упертою працею, і крім того, що найголовніше воно потребує почуття ансамблю. Проте досвід спостереження дають установити деякі умови, які впливають на якість ансамблю, звука як унісонного, так і гармонічного.

Досягнення унісонного ансамблю сприяють такі умови:

1. Приблизна однотебровість голосів співаків у хоровій партії;

2. Приблизна одноманітність сили голосів.

3. Зручна теситура.

4. Правильно взяті голосові звуки, природний нюанс.

5. Єдина вокальна культура співаків.

Само собою зрозуміло, що відсутність зазначених умов впливатиме на унісонний ансамбль негативно. Якщо, наприклад, групі співаків якої-небудь партії знайдуться люди з глосами різного і неприємного тембру, не заливаються.

Правильне положення рота при відтворення голосних дуже істотно впливає на ансамблеву злитість. Брак ансамблевого досвіду, музичної культури впливає на ансамбль. Зручна теситура і природний, пов’язаний з теситурою, нюанс — це умови настільки зрозумілі, що будь-яких пояснень не потребують.

Гармонічний ансамбль, тобто врівноваженість і злиття в сіх тонів акорду в одно правильне, м’яке і органоподібне звукосполучення, може до певної міри регулюватися дотриманням умов, а саме кількісної та якісної рівноваги хорових груп, теситури виду, акорду, темпу.

Приблизна кількісна і якісна рівновага груп хору становить одну з перших вимог досягнення хорошого гармонічного ансамблю.

Розміщення акорду – широке чи тісне, академічно вільне ви відхильне від академічних норм – безперечно впливає на зручність чи незручність для гармонічного ансамблю. Досвід і спостереженні показали, що академічно правильне розміщення акорду дає найсприятливіші умови для гармонічного ансамблю. Широке розміщення – менш зручне, а відхилення від академічних норм, становить труднощі в досягненні гармонічного ансамблю приводить до так званого неприродного ансамблю.

Суть неприродного ансамблю полягає в тому, що змінами динамічного напруження в групах хору можна деякою мірою усунути незручності розміщення акорду.

Мелодичне розміщення акорду і теситурні умови в свою чергу впливають на ансамбль.

Вид акорду істотно впливає на освоєння співаками ансамблевого звучання.

Прості гармонічні звукосполучення, розміщені для співу, легко й швидко засвоюються співаками й майже без праці звучать в ансамблі. Складні гармонічні сполучення (побічні акорди, зменшене, альтеровані акорди з затриманням, модуляціями) не можуть бути зразу освоєні співаками, отже становлять значні труднощі в досягненні ансамблю.

Дуже часто нюанс є вирішальною умовою для досягнення ансамблю. Наприклад, акорд у високій теситурі при нюансі forte звучить добре, легко, природно, тобто в ансамблі. Той же самий акорд при нюансі piano стає важким для хорового звучання і вимагає штучного пристосування.

Темп теж впливає на якість ансамблю. Повільні і помірні темпи являють собою сприятливі умови для досягнення ансамблю. Виконавці встигають ясно усвідомити звучання акорду і інстинктивно дають хорошу ансамблеву злагодженість. Швидкі темпи такої зручності не дають.

Найважливішим і вирішальним фактором в досягненні гармонічного ансамблю при всіх зручних і незручних умовах є кваліфікація співаків, їх ансамблеве чуття, нерозривно зв’язане з природною музичною обдарованістю.

Типы и размеры ансамблей в музыке — 2021

Trita Parsi: Iran and Israel: Peace is possible

 • Малые ансамбли
 • Большие ансамбли

Ансамбль — это группа людей, исполняющих определенную музыкальную композицию вместе, и / или группа музыкантов, которые регулярно играют на музыкальных инструментах вместе на разных концертах. Существуют различные виды ансамблей, которые различаются по типу музыки, которую они играют, типу инструментов, которые они используют в своих выступлениях, и количеству музыкантов, выступающих вместе.

Малые ансамбли

Маленькие ансамбли — это группы музыкантов, насчитывающие от двух до восьми: конкретные композиции, связанные с маленькими ансамблями, диктуют набор музыкальных инструментов, которые будут использоваться.

 • Дуэт-Дуэты состоят из двух музыкантов, выступающих вместе, или композиций, предназначенных для исполнения двумя музыкантами на разных или похожих инструментах, например, на фортепианном дуэте или фортепиано в четыре руки.
 • ТриоТрио — это три музыканта, выступающие вместе, музыкальные пьесы, предназначенные для трех музыкантов, или музыкальные пьесы, предназначенные для трех инструментов. Например, струнное трио состоит из виолончели, скрипки и альта.
 • Квартет— Квартеты — это четыре музыканта, выступающие вместе, или композиции, предназначенные для исполнения четырьмя музыкантами, или композиция для четырех инструментов. Например, струнный квартет состоит из одной виолончели, одного альта и двух скрипок.
 • Квинтет— Квинтеты — это пять музыкантов, выступающих вместе, музыкальные пьесы, которые должны играть пять музыкантов, или музыкальные произведения с пятью инструментами. Например, Шуберта Фортепианный квинтет ля мажор состоит из фортепиано, баса, виолончели, скрипки и альта.
 • Секстет— Шесть музыкантов, выступающих вместе, композиции, предназначенные для шести музыкантов, или композиции для шести инструментов. Например, струнный секстет состоит из двух виолончелей, двух скрипок и двух альтов.
 • Септет— состоит из семи музыкантов; музыкальное произведение, предназначенное для исполнения семью музыкантами; или музыкальное произведение для семи инструментов. Например, Бетховена Септет ми-бемоль мажор, соч. 20 состоит из фагота, виолончели, кларнета, контрабаса, кларнета, скрипки и альта.
 • Октет-Состоит из восьми музыкантов и может также относиться к композиции, предназначенной для восьми музыкантов, или композиции для восьми инструментов. Мендельсона Октет для струнных ми-бемоль мажор, соч. 20 Первоначально забил для двух виолончелей, четырех скрипок и двух альтов.
Читайте также  Общие вопросы организации психиатрической помощи

Большие ансамбли

Большие ансамбли называют так, потому что у них есть большие группы музыкантов. Они могут варьироваться от десяти до тысяч игроков.

 • Камерный оркестр— Камерная музыка — это тип классической музыки, а камерный оркестр относится к 40 или менее музыкантам, которые обычно играют композиции. Инструменты обычно включают духовые инструменты (флейты, гобои, кларнеты, фаготы, трубы), струнные инструменты (скрипки, альт, виолончель, бас-виолончель), а также ударные и клавишные. Квинтет си минор Камерная пьеса, написанная Иоганнесом Брамсом.
 • симфонический оркестр а также Филармонический оркестр— Симфония — это большое произведение, состоящее из трех или четырех частей; музыканты, которые играют это, известны как симфонический оркестр или филармонический оркестр. Симфонические оркестры могут иметь всего 10 участников; Филармонических оркестров может быть очень много. Инструменты включают в себя духовые инструменты (флейты и пикколо, гобои, кларнеты, английский рожок, фаготы, трубы, рожки, тромбоны и тубу), струны (скрипки, альт, виолончель, басовые альты) и опциональные перкуссию, арфу, клавиатуру и саксофон.
 • Концертная группа— Концертная группа бывает разных вкусов. При исполнении с дирижером в определенном месте, это концертная группа; если музыканты стоят на ногах во главе с мажором ударных, это оркестр. Типичные инструменты включают духовые инструменты (флейты, пикколо, гобои, кларнеты — альт, бас и контрабас, английский рожок, фаготы, саксофоны — альт, тенор, баритон и бас, корнеты, трубы, рога, тромбоны и басовые тромбоны, тубу и эуфониум) и перкуссия и литавры; а также опциональную арфу, клавиатуру, бас и виолончель.
 • Джаз-группа-Джазовые группы — это особые типы групп, которые обычно состоят из ритм-секции (гитара, туба, ударные, фортепиано) и мелодической секции (саксофоны всех видов, трубы, тромбоны).

Лучшие размеры ног для дизайна кабинета

Пинки для ног на базовых шкафах обычно стандартизированы при высоте от 3 1/2 до 4 дюймов и глубине 3 дюйма, и редко есть какая-либо причина изменить это.

Каковы размеры для бумаги формата «А»?

Художественная бумага часто продается с использованием системы «А», чтобы определить ее размер. Узнайте, что это значит, и ознакомьтесь с тем, как это относится к вашей работе.

Как изменить размеры шин как профессионал

Нужно изменить размер шин, но не понимаете, что говорит вам технология? Вот как выяснить, какой размер шин вам нужен, как это делают профессионалы.

Ансамбль — это. Что такое ансамбль? Его разновидности

Ансамбль — это совместное исполнение музыкальной композиции несколькими участниками. Он бывает вокальный, инструментальный и танцевальный. Ансамблем называется и само музыкальное произведение, предназначенное для небольшого состава исполнителей. В зависимости от их количества он может носить разные названия и именоваться квартетом, квинтетом, секстетом и так далее.

Ансамблем может быть самостоятельное произведение, которое принадлежит к области камерной музыки. Встречаются они в хоровой и вокально-симфонической музыке, а также в кантатах, операх, ораториях и т.п. Название, родившееся в области академической музыки, «перекочевало» и удачно прижилось в других. Так, например, в советской музыке 1970-х годов очень был распространен жанр вокально-инструментального ансамбля — ВИА.

В хороведении

Недопустимые и необходимые моменты для создания лучшего ансамбля

 • партии не должны быть неравноценными по силе звучания, качеству и тембру;
 • в коллективном составе певцов следует избегать большой диспропорции;
 • крайне не желательно присутствие «качающихся» и «тремолирующих» голосов;
 • не должны участвовать певцы с резким «горловым», «плоским» или «зажатым» звуком;
 • усложнят работу с ансамблем участники, которые имеют речевые недостатки («шепелявость», «картавость» и прочие).

Среди необходимых моментов следует отметить:

 • певцы должны обладать хорошими сольными голосами;
 • все голоса должны быть сходны друг с другом по тембру. Благодаря этому образуется более слитное и унисонное звучание;
 • правильное размещение певцов внутри каждой партии. Наличие постепенных переходов от более легких голосов к тяжелым;
 • количественное и качественное равновесие партий;
 • все певцы должны обладать музыкальностью, умением слушать друг друга.

Разновидности

Вокальный ансамбль бывает нескольких видов:

 • высотно-интонационный,
 • темпоритмический,
 • метро-ритмический,
 • динамический,
 • тембровый,
 • агогический,
 • артикуляционный,
 • гомофонно-гармонический,
 • полифонический.

Каждый из них имеет свои особенности. Назначение высотно-интонационного ансамбля заключается в плотной слитности абсолютно всех голосов. Певцы темпоритмического ансамбля отличаются умением одновременно начинать (заканчивать) целое произведение и его отдельные части. При этом они постоянно чувствуют метрическую долю, поют в заданном темпе и точно передают ритмический рисунок. Главной задачей тембрового ансамбля является внимательное отношение участников к общему звучанию и окраске тона. Должное внимание они уделяют соразмерности оттенков и мягкости звучания голосов. Динамический ансамбль — это прежде всего уравновешенность силы голосов внутри каждой партии, а также согласованность громкости звучания. Динамический баланс неразрывно связан с темпоритмическим и тембровым ансамблями. Артикуляционный — предполагает выработку единой манеры произнесения текста. Трудность полифонического ансамбля заключается в сочетании единства композиционного плана со своеобразием каждой линии. Не менее важно сохранить выразительность второго и третьего плана.

Фольклорный ансамбль

Кажется, что фольклор – это давно ушедшее прошлое. Однако он существует до сих пор. Ведь живая традиция уходит в прошлое, но затем воскресает.

На данный момент фольклорные праздники и фестивали народной культуры пользуются широкой популярностью. Поэтому не стоит забывать, что и в нашей стране есть люди, которые занимаются народной культурой.

Таковым является русский ансамбль «Театр народной музыки». Его руководитель – Тамара Смыслова. В репертуаре фольклорного ансамбля — мотивы древних славян, казачьи песни, собрания русского Севера и Юга. Материал собирался на протяжении многих лет по всей России и позволил составить такие программы, как «Русский народный театр», «Крестьянские календарные праздники», «Русский свадебный обряд» и другие. Поэтому стоит гордиться такими коллективами.

Cheonan World Dance Festival 2014

Гран-при (наивысшую награду) поделили между собой представители Турции и Северной Осетии. В пятерку лучших коллективов вошел народный ансамбль танца из Якутска (который представлял Россию). Многие продюсеры были очарованы его участниками и заинтересовались национальным колоритом, репертуаром и своеобразием движений.

Статья: Ансамбль і його види

“Ансамбль і його види”

Хор є колектив, який має своєю метою співати гуртом, спільно. Звідси виникає специфічна особливість хорового співу – спільне звучання окремих співаків хору в одному загальному цілому, що й зветься ансамблем .

Ансамбль – слово французьке (ensemble – разом, вкупі, ціле, узгодженість)

В ансамблі хору можемо спостерігати, що це буде лише несмілива і невміла спроба налагодити спільний спів, або є шляхом наполегливої і впертої праці колектив піднімається на високий ступінь довершеності і майстерності.

Під ансамблем високої майстерності треба розуміти точну інтонацію, злагодженість звучання співаків у хорі, злиття і врівноваженість щодо сили й тембру всіх голосів, наслідком чого буде соковитий, насичений, барвистий, але без найменшого виділення тембрів голосів окремих співаків, повноцінний унісон кожної партії. Первісним елементом хорового ансамблю є ансамблевий звук. Це звук певної висоти відтворюваний кількома співаками. Він може бути двох видів: унісонний і гармонійний.

Читайте также  Карл Великий 2

Унісонний ансамбль ми маємо в одноголосному хорі, або в звучанні окремої партії хору.

Гармонійний ансамбль є співання акорду кількома співаками, або хоровими партіями.

Мінімальна кількість співаків для унісонного ансамблю – три чоловіки. Найменша кількість співаків для гармонічного ансамблю –шість людей, бо двоголосся – це перша стадія гармонії. Отже – мінімальний чотириголосний хор повинен складатися з дванадцяти співаків. Не можна думати, що ансамблевий звук високої якості – це злагодженість, насиченість, звучання – може бути легко досягнутий. Для цього потрібна велика майстерність, уміння пристосувати звучання голосу. Уміння подати хороший ансамблевий звук досягається витривалою, упертою працею, і крім того, що найголовніше воно потребує почуття ансамблю. Проте досвід спостереження дають установити деякі умови, які впливають на якість ансамблю, звука як унісонного, так і гармонічного.

Досягнення унісонного ансамблю сприяють такі умови:

1. Приблизна однотебровість голосів співаків у хоровій партії;

2. Приблизна одноманітність сили голосів.

3. Зручна теситура.

4. Правильно взяті голосові звуки, природний нюанс.

5. Єдина вокальна культура співаків.

Само собою зрозуміло, що відсутність зазначених умов впливатиме на унісонний ансамбль негативно. Якщо, наприклад, групі співаків якої-небудь партії знайдуться люди з глосами різного і неприємного тембру, не заливаються.

Правильне положення рота при відтворення голосних дуже істотно впливає на ансамблеву злитість. Брак ансамблевого досвіду, музичної культури впливає на ансамбль. Зручна теситура і природний, пов’язаний з теситурою, нюанс — це умови настільки зрозумілі, що будь-яких пояснень не потребують.

Гармонічний ансамбль, тобто врівноваженість і злиття в сіх тонів акорду в одно правильне, м’яке і органоподібне звукосполучення, може до певної міри регулюватися дотриманням умов, а саме кількісної та якісної рівноваги хорових груп, теситури виду, акорду, темпу.

Приблизна кількісна і якісна рівновага груп хору становить одну з перших вимог досягнення хорошого гармонічного ансамблю.

Розміщення акорду – широке чи тісне, академічно вільне ви відхильне від академічних норм – безперечно впливає на зручність чи незручність для гармонічного ансамблю. Досвід і спостереженні показали, що академічно правильне розміщення акорду дає найсприятливіші умови для гармонічного ансамблю. Широке розміщення – менш зручне, а відхилення від академічних норм, становить труднощі в досягненні гармонічного ансамблю приводить до так званого неприродного ансамблю.

Суть неприродного ансамблю полягає в тому, що змінами динамічного напруження в групах хору можна деякою мірою усунути незручності розміщення акорду.

Мелодичне розміщення акорду і теситурні умови в свою чергу впливають на ансамбль.

Вид акорду істотно впливає на освоєння співаками ансамблевого звучання.

Прості гармонічні звукосполучення, розміщені для співу, легко й швидко засвоюються співаками й майже без праці звучать в ансамблі. Складні гармонічні сполучення (побічні акорди, зменшене, альтеровані акорди з затриманням, модуляціями) не можуть бути зразу освоєні співаками, отже становлять значні труднощі в досягненні ансамблю.

Дуже часто нюанс є вирішальною умовою для досягнення ансамблю. Наприклад, акорд у високій теситурі при нюансі forte звучить добре, легко, природно, тобто в ансамблі. Той же самий акорд при нюансі piano стає важким для хорового звучання і вимагає штучного пристосування.

Темп теж впливає на якість ансамблю. Повільні і помірні темпи являють собою сприятливі умови для досягнення ансамблю. Виконавці встигають ясно усвідомити звучання акорду і інстинктивно дають хорошу ансамблеву злагодженість. Швидкі темпи такої зручності не дають.

Найважливішим і вирішальним фактором в досягненні гармонічного ансамблю при всіх зручних і незручних умовах є кваліфікація співаків, їх ансамблеве чуття, нерозривно зв’язане з природною музичною обдарованістю.

Беседа «Ансамбль и оркестр: что это такое?»

Пшеничная Елена Андреевна
Беседа «Ансамбль и оркестр: что это такое?»

АНСАМБЛЬ

Если вы услышите несколько музыкантов, которые играют совместно, то

знайте – это ансамбль. В переводе с французского языка означает «Вместе».

— Самые маленькие ансамбли называются камерными, т. е. комнатные

(«камера» по итальянски «комната»). Все камерные ансамбли имеют одну

особенность – каждый участник владеет своим голосом. Камерные ансамбли в два

человека составляют дуэт, в 3 – трио, в 4 – квартет, 5 – квинтет, 6 – сексет, 7 –

септет, 8 – октет. Все эти наименования происходят от латинских названий чисел.

— В ансамбль может входить и большая группа музыкантов. Таков, например,

всемирно известный ансамбль скрипачей Большого театра. Знаменитый

коллектив «Берёзка» тоже называется ансамблем.

ОРКЕСТР

Оркестр — большой коллектив музыкантов-инструменталистов. В

отличие от камерных ансамблей, в оркестре некоторые из его музыкантов

образуют группы, играющие в унисон. Слово «оркестр» («орхестра»)

происходит от названия круглой площадки перед сценой в древнегреческом

театре, где размещался древнегреческий хор, участник любой трагедии или

комедии. В эпоху Возрождения и далее в XVII веке орхестра

трансформировалась в оркестровую яму и, соответственно, дала название

помещающемуся в ней коллективу музыкантов.

— Симфоническим называется оркестр, составленный из нескольких

разнородных групп инструментов — семейства струнных, духовых и ударных.

Принцип такого объединения сложился в Европе в XVIII веке. Первоначально в

симфонический оркестр входили группы смычковых инструментов,

деревянных и медных духовых инструментов, к которым примыкали

немногочисленные ударные музыкальные инструменты. Впоследствии состав

каждой из этих групп расширялся и разнообразился. В настоящее время среди

ряда разновидностей симфонических оркестров принято

различать малый и большой симфонический оркестр.

— Малый симфонический оркестр — это оркестр преимущественно

классического состава (играющий музыку конца 18 — начала XIX века, или

современные стилизации). В его составе 2 флейты (редко малая флейта, 2

гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (редко 4) валторны, иногда 2 трубы и литавры,

струнная группа не более 20 инструментов (5 первых и 4 вторых скрипок, 4

альта, 3 виолончели, 2 контрабаса).

— Большой симфонический оркестр включает в медную группу

обязательные тромбоны и может иметь любой состав.

Ансамбль шейкеристов или аппликация для самых маленьких. Фотоотчет Этим летом ребята группы № 2 «Облачко» были художниками — декораторами и музыкантами. Они с удовольствием украшали шейкеры цветами и листочками.

Беседа с детьми «Что такое Кубанская «балачка» Материал будет интересен воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям, родителям и детям подготовительного к школе и.

Беседа с использованием ИКТ «Что такое Рождество?» Приобщение детей к русской культуре, знакомство с обычаями и традициями нашего народа имеют огромное воспитательное значение. Дети должны.

Беседа с показом презентации «Волшебное окошко, или Что такое микроскоп?» Конспект НОД на тему: «Волшебное окошко или что такое микроскоп?».Автор: Седова Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ — Центр развития.

Беседа с презентацией с детьми старшей группы, на тему: «Что такое заказники, заповедники и национальные парки?» Беседа с презентацией с детьми старшей группы, на тему: «Что такое заказники, заповедники и национальные парки?» Цель: познакомить детей.

Беседа «Что такое дружба?» в старшей группе Цель: выяснить представления детей о дружбе, с кем они дружат и почему. Ход беседы: Воспитатель: Дружба – это теплый ветер, Дружба – это.

Читайте также  Земельные ресурсы и охрана земель от загрязнения

Беседа в подготовительной группе «Что такое экология?» Цель: Формировать у детей представление о том, что представляет собой окружающий нас мир, расширить знания детей о природе. Ход беседы:.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: